Covid-19: Nu annulleres det

23/03/2022 14:17

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Udbud af 5 mio. antigen-selvtest annulleres

Behovet for selvtest har ændret sig markant, siden testanbefalingerne blev lempet den 10. marts, og de nationale lagre med selvtest er tilstrækkeligt robuste, også i tilfælde af, at der skulle komme en ny bølge.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har på den baggrund bedt Region Midtjylland om at annullere deres igangværende udbud på minimum 5 mio. selvtest.

Under den hastigt stigende smittespredning af Covid-19 over vinteren 2021 / 2022 var selvtest en vigtig del af testindsatsen og dermed et vigtigt bidrag til, at samfundet kunne holdes åbent og smitten nede.

Situationen forbedrede sig meget hurtigere, end man havde forventet, og siden da er behovet for selvtest faldet markant i takt med, at sundhedsmyndighedernes testanbefalinger er blevet lempet. Det har betydet, at det faktiske forbrug af selvtest har været betydeligt lavere end oprindeligt forventet.

Den samlede lagerbeholdning af selvtest er aktuelt på ca. 40 mio. selvtest.

Selvtest tilbydes fortsat til bl.a. personale og besøgende i ældreplejen og på sundhedsområdet.

Den nationale lagerbeholdning af selvtest vil løbende blive vurderet og forventes også at indgå i regeringens kommende teststrategi for efteråret og vinteren. Langt den overvejende del af de indkøbte selvtest har en holdbarhed frem til vinteren 2023 / 2024.

Fakta

  • Region Midtjylland igangsatte i midten af januar et udbud med et minimumskøb på 5 mio. antigen-selvtest.
  • Danmark har aktuelt en national lagerbeholdning på ca. 40 mio. selvtest. På det centrale lager ved Region Midtjylland ligger ca. 19 mio. selvtest. Derudover er det opgjort, at der ligger ca. 18 mio. selvtest på det centrale kommunale lager i Aarhus og 3 mio. på regionernes øvrige lagre. De resterende 23 mio. af de oprindeligt indkøbte 63 mio. selvtest er udleveret til bl.a. grundskolen, ungdoms – og voksenuddannelser, ældreplejen og sundhedssektoren.
  • Langt den overvejende del af de indkøbte selvtest har en holdbarhed frem til vinteren 2023 / 2024. Den nationale lagerbeholdning af selvtest vil blive løbende vurderet og forventes også at indgå i regeringens kommende teststrategi for efteråret og vinteren.

På coronasmitte.dk kan du læse sundhedsmyndighedernes testanbefalinger.