Covid-19: Her er retningslinjerne i dagtilbud og skoler

17/11/2021 15:40

|

Christina Hansen

Foto: Arkiv - Presse-foros.dk

Mest læste i dag

De fleste coronatilfælde ses lige nu hos skolebørn, især blandt de aldersgrupper, som ikke er omfattet af vaccinationsprogrammet.

Her kan du læse retningslinjerne for, hvad man som skole, barn, elev og forældre skal gøre, hvis der er smitte i dagtilbuddet eller på skolen.

Sundhedsstyrelsens vejledning beskriver, hvordan dagtilbud (der her omfatter dagtilbud og private pasningsordninger) og grundskoler skal håndtere smitte med COVID-19 hos børn og elever.

Baggrunden for retningslinjerne er at fastholde en så normal hverdag for børnene som muligt, fordi det har store konsekvenser for både børnenes trivsel og læring, hvis de ofte bliver sendt hjem, skriver sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det centrale i retningslinjerne er, at det kun er den smittede, der skal i isolation.

Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter til en smittet person uden for hjemmet, behøver ikke længere at være i isolation.

I stedet kan de testes hurtigst muligt, og derefter testes de igen på 4. og 6. dagen efter deres sidste kontakt til den smittede person.

Børn under 3 år behøver ikke at blive testet.

Er et barn nær kontakt til en smittet person, som de bor sammen med, anbefales de dog at blive holdt hjemme til, de har fået et negativt svar på den sidste test.

”Retningslinjerne er udarbejdet, så der kommer så få afbrydelser for børn og unge som muligt. Det er vigtigt hverken at under- eller overimplementere dem. Det har store konsekvenser for børnenes mentale trivsel med hjemsendelser og lukninger af daginstitutioner og skoler, og for forældrene, som har måttet blive hjemme fra arbejde. Derfor er det kun i særlige situationer, at skolerne bliver lukket,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

For at bevare kontrollen med epidemien, er det en forudsætning, at børn med symptomer bliver hjemme og ikke møder op i dagtilbud, skolen og til fritidsaktiviteter.

”Det er helt afgørende, at børnene bliver hjemme, når de er syge, så de ikke smitter andre. Derimod kan børnene godt gå i skole og i dagtilbud, når de er nær kontakt til fx et smittet barn eller en ansat. Her begrænser vi smitten ved brug af test. Det er selvfølgelig vigtigt, at man her er ekstra opmærksom på de smitteforebyggende råd og tiltag,” siger Helene Probst.

Ved større smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en konkret og individuel vurdering udstede påbud om midlertidig lukning eller hjemsendelse af en eller flere skoleklasser.

Det sker fx i tilfælde, hvor smitten er ude af kontrol, der er mange ukendte smittekæder, eller der er tale om særligt sårbare elever.

Kan smitten inddæmmes ved at følge de faglige retningslinjer ved fx at inddele klasserne og sende de smittede hjem, vil det altid være at fortrække.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud rettes til kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for at implementere påbuddet. Kommunerne har ikke selv mulighed for at udstede påbud om fx lukning af dagtilbud og skoler.