Borgerforslag: Vil have genåbnet hele landet nu

16/03/2021 12:28

|

Redaktionen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Et nyt borgerforslag kræver, at hele Danmark bliver genåbnet omgående.

Danmark er stadig pålagt rigtig mange restriktioner. Dette er til trods for, at smitteprocenten er på et meget lavt niveau.

Smittenprocenten er en af årsagerne til, at der er opstillet et borgerforslag, hvor det kræves, at Danmark skal genåbnes med det samme.

Borgerforslaget lyder ganske kort: Ophæv alle corona-restriktioner og luk Danmark op.

Budskabet er ikke til at tage fejl af, står det til borgerforslaget der blev stillet af Søren Nordal Rode den 9. marts, så skal Danmark åbnes omgående.

Siden den 9. marts har borgerforslaget modtaget 3.879 underskrifter. Dermed er der fortsat et stykke vej til de 50.000 underskrifter, som er nødvendig for at få folketinget til at tage stilling til et borgerforslag.

“Regeringen pålægges straks at åbne landet og afskaffe alle restriktioner begrundet i covid-19/corona.” lyder det indledningsvist i forslaget, der fortsætter:

“Med forslaget pålægges det regeringen at give alle myndige borgere ansvaret for egen sundhed og smitte-eksponering tilbage. Regeringen pålægges desuden ikke at indskrænke borgernes grundlovssikrede rettigheder og friheder, lukke skoler eller institutioner, indføre restriktioner mod lovlig næring eller på anden vis foretage indgreb i borgernes personlige og økonomiske udfoldelsesmuligheder.” 

“Dette må kun ske begrundet i sygdomspræventiv nødvendighed, hvis der er uigendrivelig videnskabelig evidens for, at sådanne indgreb er absolut nødvendige og proportionale for at forhindre en signifikant (statistisk markant) overdødelighed i befolkningen sammenlignet med normal årsvariation.”

Du kan læse resten af Borgerforslaget her.

Mens ovenstående borgerforslag har lang vej endnu, så blev der under corona-pandemien fremstillet et andet forslag.

Dette gik på at få stillet statsminister Mette Frederiksen foran en rigsret. Dette forslag er et af de mest støttede nogensinde, da det i skrivende stund har 60.801 støttere.

Det borgerforslag, der i historier har fået flest underskrifter er fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle. Dette forslag blev stillet 28. august 2019 og fik 70.338 støtter.