Antallet af dødsfald med corona stiger

24/02/2022 16:06

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Antal dødsfald med corona stiger – men kun halvdelen skyldes virussen

Antallet af dødsfald med corona er i den seneste måned steget.

I uge 7 lå tallet på 210.

Men af en rapport fra Statens Serum Institut fremgår det, at kun omkring halvdelen af dødsfaldene med corona rent faktisk sker på grund af virussen.

Antallet af nye covid-19-tilfælde faldt med næsten en fjerdedel fra uge 6 til uge 7. Samtidig ligger positivprocenten stabilt på 40,1%, selvom færre blev testet i uge 7. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.Senest redigeret den 24. februar 2022

Der er tegn på, at Covid-19-epidemien er begyndt at klinge af i Danmark i løbet af vinterferien.

Det er den overordnede konklusion i den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge rapporten faldt antallet af nye smittetilfælde med hele 24% fra uge 6 til uge 7. Det er et skifte i forhold til udviklingen fra uge 5 til uge 6, hvor antallet af nye smittetilfælde steg med 7%.

Faldet kan også umiddelbart aflæses på incidensen for hele landet, der totalt set lå på 4.081 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 7 mod 5.395 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 6.

Incidensen er stadig højest i Nordjylland

Faldet i antallet af smittetilfælde er slået igennem i alle fem regioner i landet. Mindst i Region Nordjylland, hvor incidensen faldt cirka 21% fra uge 6 til uge 7, mens den i de øvrige fire regioner faldt med 24%-26%.

Incidensen er også fortsat højest i Region Nordjylland, hvor den i uge 7 faldt til 5.717 covid-19-tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Derefter følger Region Midtjylland med en incidens på 4.879 covid-19-tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 7.

Det er stadig Region Hovedstaden, der har den laveste incidens og har haft det siden uge 4. Her faldt incidensen med yderligere en fjerdedel i uge 7 til 2.889 covid-19-tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Positivprocenten er stabil

Positivprocenten ligger dog stabilt på 40,1% i uge 7 i forhold til 39,8% i uge 6. Det vil sige, at mere end 4 ud af 10 af alle PCR-test, der blev taget i uge 7, var positive.

”Testaktiviteten er gået ned i vinterferien, men på trods af nedgangen i testaktivitet ser vi ikke, at positivprocenten stiger. Samtidigt ser vi et fald i antallet af smittetilfælde, og det peger i retning af at smitten kan være aftagende”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Hun fortsætter:

”Vi kan også se en stagnation i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet på landsplan, dog med en stigning i Region Hovedstaden. Samlet set tyder det derfor på, at smitten er stabil eller stagnerende, men der er en usikkerhed omkring ugens resultater på grund af vinterferien.”

Epidemien er nu mest hos de voksne

Hvis man ser på, hvem der bliver smittet så ændre mønstrets sig i forhold til starten af året. Smitten falder nu i stort set alle aldersgrupper på nær blandt de 70-79-årige og aldersgruppen fra 80 år og opefter.

Men smitten er fortsat højest blandt de 25-29-årige i uge 7, hvor den lå på 4.715 covid-19-tilfælde pr. 100.000 indbyggere fuldt af de 30-39-årige med en incidens på 4.704 pr. 100.000 indbyggere i uge 7.

På landsplan lå incidensen på 4.081 covid-19-tilfælde pr. 100.000 indbyggere mod 5.395 covid-19-tilfælde ugen før.

Halvdelen af dødsfaldene skete ikke på grund af covid-19

Generelt har antallet af covid-19-relaterede dødsfald været stabilt i årets første tre uger på 106-111 dødsfald om ugen. Siden begyndte det at stige. Først til 137 dødsfald i uge 4 og 145 dødsfald i uge 5, mens der i uge 6 var 209 covid-relaterede dødsfald. I uge 7 var tallet nået op på 210 dødsfald.

Lige som de sidste uger indeholder rapporten opgørelser over validerede dødsårsager blandt de covid-19-registrede dødsfald.

”Opgørelsen viser, at andelen af folk, der vurderes at dø af en anden årsag end covid-19, er steget i den seneste måned, og stigningen er sket parallelt med at antallet af covid-19-relaterede dødsfald er steget. Fra uge 3 er andelen af dødsfald, der er sket af en anden årsag end covid-19, steget til 50%”, siger Rebecca Legarth.

Det samme ses omkring de covid-19-relaterede indlæggelser. I uge 5 faldt andelen af indlæggelser på grund af covid-19 til 50% mod 52% i uge 4.