500.000 danskere får flere penge de næste tre år

15/02/2021 12:57

|

Redaktionen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Hele 500.000 danskere kan se frem til flere penge på lommen som resultat af netop afsluttede forhandlinger om løn for offentligt ansatte.

Det krævede mere end tre døgns slutforhandlinger, men nu er der indgået en aftale om et treårigt overenskomstforlig på det kommunale område.

Det fortæller Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse.

”I en tid, hvor coronakrisen raser, og vi hverken kender sluttidspunktet for krisen eller skaderne, den kommer til at forårsage, er jeg rigtig glad for, at vi har landet et godt overenskomstforlig,” – fortæller Michael Zielger, formand for Kommunernes Landsforenings Løn- og Personaleudvalg, og tilføjer:

”Vi har hele tiden vidst, at vi ikke kunne honorere alle de ønsker, som medarbejderne kom med bl.a. ift. økonomien, men jeg synes, at vi sammen har udvist ansvarlighed og nået et resultat, der sikrer, at det fortsat er attraktivt at være på en af de kommunale arbejdspladser og hver dag yde en uundværlig velfærd til borgerne,”

Med det nye forlig er der aftalt lønstigninger på i alt 5,02 pct. for de kommunale medarbejdere over de næste tre år. Derudover videreføres reguleringsordningen, så lønudviklingen følger med den private lønudvikling.

Et af hovedtemaerne for KL i forhandlingerne har været en rekrutteringspulje, som skal være med til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft fremover.

Parterne er blevet enige om en rekrutteringspulje på 140 mio. kr. målrettet social- og sundhedsmedarbejderne samt en lige- og lavtlønspulje på 140 mio. kr.

”Vi er rigtig glade for, at Forhandlingsfællesskabet har sagt ja til at støtte os i bestræbelserne på at tiltrække arbejdskraft til den store opgave med at sikre den nødvendige pleje og omsorg for det hastigt stigende antal ældre. Puljen er mindre, end vi havde ønsket, men det er vigtigt, at vi trods en stram økonomi har fundet en vej til at gøre noget ved en af de største udfordringer, vi står med i kommunerne,” – udtaler Steen Christiansen, der er næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Et andet centralt punkt i forhandlingerne har været fastholdelse af de erfarne kommunale medarbejdere.

Her er parterne blevet enige om at søsætte et partnerskab på seniorområdet, som skal skabe en ny praksis for, at flere skal have et godt – og længere – seniorarbejdsliv.

”Vi tror på, at det virkelig kan rykke en dagsorden, når vi som centrale parter står sammen bag budskabet om, at vi har brug for de erfarne medarbejdere på de kommunale arbejdspladser," - Siger Micahel Ziegler, der afslutter med:

"Derfor er jeg glad for, at vi med forliget her har lagt nogle spor til at skabe rammerne for det lange og gode kommunale seniorarbejdsliv og dermed imødegå nogle af rekrutteringsudfordringerne på det kommunale område,”