Kan du finde frem til, hvilken af disse to biler, der står til at få en bøde?

10/04/2024 13:23

|

Sebastian Ilsøth

Foto: Shutterstock
Kendte du den regel?

Mest læste i dag

Tag et nærmere kig på det billede, vi har foran os. Hvad bemærker du ved det?

Det mest indlysende, man kunne tænke over, er, at hvis der er parkeret en bil bag hver af de fremviste to biler, vil det blive en betydelig udfordring for førerne at manøvrere ud uden at risikere skader. Men lad os zoome ind på bilernes forlygter.

Som du nok bemærker, viser billedet to par forlygter, hvilket antyder, at en af bilisterne sandsynligvis står over for en bøde.

Et spørgsmål om kørselsretning

Dette drejer sig om reglerne for kørselsretning Ifølge Færdselslovens §28, stk. 2:

"Det er kun tilladt at standse eller parkere på vejen til højre i kørselsretningen, medmindre det er en mindre befærdet vej eller en vej med ensrettet færdsel, hvor det da kan være tilladt at parkere eller standse i venstre side. Når man standser eller parkerer, skal køretøjet placeres langs med vejkanten i kørselsretningen, så tæt på kanten som muligt, eller, hvis det er muligt, helt uden for kørebanen. På en parkeringsplads, der ligger lige ved vejen uden for tæt bebyggede områder, skal føreren anvende en plads så tæt på højre side i kørselsretningen som muligt."

Ud fra dette, den bil, der er parkeret MODSAT kørselsretningen, kan forvente en uønsket overraskelse under viskeren.

Nu til den mere komplekse del af loven: Hvad betragtes som en "mindre befærdet vej"?

Det er her, det bliver kompliceret, da der ikke findes en klar definition på, hvad en "mindre befærdet" vej er.

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvilke veje der falder under denne kategori.

At finde ud af, hvilke veje der betragtes som sådan, kan variere fra kommune til kommune. En god start kan være at tage kontakt til Miljø- og Teknikafdelingen i den pågældende kommune, hvis man søger yderligere oplysninger.

I tilfælde af en ensrettet vej, er det lovligt at parkere i den modsatte side af kørselsretningen.