Visitationszone indføres i dansk by: 'Det er desværre nødvendigt'

28/02/2022 18:50

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Indførelse af visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at der oprettes visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke fra mandag den 28. februar 2022 klokken 20:00. Beslutningen er truffet i forlængelse af den skudepisode, som fandt sted natten til søndag den 27. februar på p-pladsen ved KFC/Netto på Nyborgvej i Odense og som kostede en 19-årig mand livet.

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

”Jeg må desværre konstatere, at det igen er blevet nødvendigt at oprette en visitationszone i Vollsmose og Korsløkke. På baggrund af den tragiske hændelse natten til søndag, er det nødvendigt igen at tage visitationszonen i anvendelse. Der er blevet afgivet skud og et menneske er dræbt. Det er helt utilstedeligt. Derfor sætter vi ind med oprettelsen af en visitationszone nu – og tro mig, vi bruger også andre værktøjer i kassen, uden at jeg dog kan komme nærmere ind på, hvad de er af hensyn til efterforskernes arbejde”, siger politidirektør Arne Gram, Fyns Politi.

Om skuddrabet 

Fyns Politi modtog klokken 02:20 natten til søndag en meldingen om, at en 19-årig mand var blev dræbt af skud, mens han befandt sig i en bil på parkeringspladsen bag ved KFC og Netto på Nyborgvej ved krydset Nyborgvej/Ejbygade i Odense.

Visitationszonens geografiske udstrækning

Baggrunden for den geografiske udstrækning af zonerne er, at det er Fyns Politis vurdering, at der er tale om et opgør mellem personer, som har tilknytning til forskellige grupperinger i henholdsvis Vollsmose og Korsløkkeparken.

Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendtes aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område. Se kort og beskrivelse nedenfor.

Visitationszonen gælder foreløbig frem til mandag den 15. marts 2022 kl. 12:00. Der er mulighed for forlængelse af visitationszonen, hvis der er grundlag herfor.

Som følge af skuddrabet frygter Fyns Politi, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem personerne med tilknytning til de forskellige grupperinger under anvendelse af våben.

Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd.

Om visitationszonen: 

Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet i hele perioden. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område. Skønner politiet det nødvendigt, kan visitationszonen forlænges. 

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område: 

Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, ad Nyborgvej mod vest og videre ad Munkerisvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej til Nyborgvej og herfra ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen.