Tre unge mænd får forbud mod at opholde sig på denne vej

23/12/2021 07:50

|

Christina Hansen

Foto: Politi

Mest læste i dag

Syd- og Sønderjyllands Politi har i dag givet tre mænd forbud mod at færdes i en zone i Aabenraas centrum på grund af utryghedsskabende adfærd

Syd- og Sønderjyllands Politi gav i dag tre unge mænd et forbud mod at færdes i en zone omkring Madevej i Aabenraa.

Politiet har siden 2009 efter ordensbekendtgørelsen haft mulighed for at forbyde personer, der har udvist særlig utryghedsskabende adfærd, at færdes eller tage ophold i et område inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Forbuddet kan gives, hvis der er grund til at tro, at personen ellers vil gentage adfærden.

De tre mænd har alle udvist utryghedsskabende adfærd i området ved Madevej i Aabenraa, der gennem den seneste tid har været plaget af uro i form af affyring af fyrværkeri og generende kørsel.

De tre mænd er en 22-årig mand fra Tønder Kommune, en 23-årig fra Haderslev Kommune og en mand på 26 år fra Aabenraa kommune. Overtræder de forbuddet er konsekvensen en bøde på 10.000 kroner første gang. Ved gentagelsestilfælde er straffen fængsel.

Forbuddene er et led i Syd- og Sønderjyllands Politis indsats for at komme den utryghedsskabende adfærd omkring Madevej til livs. Politiet har yderligere forbud på vej.