Tre færdselsuheld på motorvej

23/02/2022 13:22

|

Christina Hansen

Foto: Politi

Mest læste i dag

I løbet af blot 35 minutter fra kl. 07.31 rykkede politiet ud til ikke mindre end tre færdselsuheld på Vestmotorvejen øst for Ringsted og alle omtrent ud for Kværkeby.

Uheldene skete i begge færdselsretninger på motorvejen, idet to af uheldene skete i det vestgående spor, mens det tredje skete i det østgående spor.


Anmeldelse om det første uheld kom altså klokken 07.31, hvor politiet fik melding om en bilist, der var havnet ude på en mark, og at bilen lå på taget.

En ambulance var sendt til uheldsstedet, hvor føreren af personbilen - en 31-årig kvinde fra Valby – selv var kommet ud af det forulykkede køretøj.

Hun havde under kørslen i vestlig retning mistet kontrollen over bilen, der til sidst var landet på taget ude på marken.

Kvinden blev tilset af ambulancepersonalet, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Politiet registrerede blot omstændighederne ved dette uheld, hvor ingen øvrige trafikanter blev involveret.

Under udrykning til dette først anmeldte uheld konstaterede politiet, at der i det østgående spor ud for den forulykkede bil også var sket et sammenstød, hvorfor endnu en patrulje blev sendt til dette uheldssted.

Det viste sig, at to personbiler var stødt sammen, idet en 30-årig mand fra Slagelse for sent opdagede, at trafikken foran ham i overhalingssporet var standset på grund af kødannelse.

Med sin personbil påkørte han således bagenden på en anden, standset personbil ført af en 62-årig mand fra Odense.

Sidstnævnte blev i en ambulance bragt til sygehuset i Køge, hvor han blev indlagt til behandling for indre kvæstelser som følge af påkørslen.

Motorvejen blev i forbindelse med rednings- og oprydningsarbejdet helt spærret i østlig retning frem til kl. ca. 08.20, hvor dette arbejdet var overstået. På grund af personskaden på den 62-årige optog politiet rapport om dette uheld.

I forbindelse med politiarbejdet i anledning af uheldet i det østgående spor kunne politipersonalet se, at der kl. 08.03 i det vestgående spor var sket endnu et færdselsuheld med flere bilister involveret.

Uheldet i motorvejens vestgående spors vognbane længst til højre viste sig at være en sammenstød med fire bilister impliceret og muligt en tilskadekommen person. Ingen af parterne havde pådraget sig behandlingskrævende skader ved uheldet, der medførte spærring af motorvejen i vestlig retning i forbindelse med rednings- og oprydningsarbejdet.

Uheldet skete i forbindelse med kødannelse, hvilket en 42-årig kvinde fra Bjæverskov for sent opdagede. Hun kunne med sin personbil ikke undgå at påkøre bagende af en anden personbil ført af en 51-årig kvinde fra Lynge. Hendes personbil blev skubbet frem i en tredje personbil ført af en 31-årig kvinde fra Greve.

Sammenstødene mellem disse tre bilister opdagede en 21-årig mand fra Tyskland for sent, så han påkørte bagenden af den 42-åriges kvindes bil.

Ambulancepersonale tilså de implicerede parter, og motorvejen kunne åbnes for trafik kl. ca. 08.50 i vestlig retning. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i dette sammenstød.