Styrelse: Alt for mange børn og unge kommer til skade med dette

03/01/2022 09:03

|

Christina Hansen

Foto: Børns vilkår

Mest læste i dag

174 personer kom til skade med fyrværkeri i de to døgn omkring nytår, hvoraf de 24 var alvorlige skader

Det viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, som i øvrigt tegner et billede, der ligner det fra årsskiftet 2020/21.

Når det drejer sig om fordelingen af skaderne, havde børn under 15 år 27% af skaderne og de 15-17 årige 13% - altså er 40% af de tilskadekomne under 18 år.

”Der er stadig alt for mange børn og unge mennesker, der kommer til skade. Det ærgrer mig – både som produktchef og som forælder”, siger produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, Kirstine Gottlieb. Hun ser dog positivt på, at tendensen fra sidste år fortsætter: ”Tallene indicerer, at det fald, vi så sidste år, ikke nødvendigvis var en enlig svale på grund af restriktioner. Så selvom en enkelt skade er én for mange, kan vi godt værdsætte, at det faldende tal fra sidste år er nogenlunde fastholdt i år”.

Det er stadig de, der ikke bruger beskyttelsesbriller, der kommer alvorligt til skade. Det gælder for både de unge mennesker og tilskuerne.

”Vi skal fortsætte arbejdet med at få alle til at bære beskyttelsesbriller, når der bliver fyret fyrværkeri af. Det er helt afgørende i forhold til de øjenskader, der optræder i statistikkerne. Og så er der rådene om at holde afstand, ikke at holde tændt fyrværkeri i hånden og aldrig at gå tilbage til en fuser. Det betyder alverden, at man tager de råd alvorligt”.

Kontrol og kampagner
Det er Sikkerhedsstyrelsen, der fører kontrol med markedet for fyrværkeri, og her oplever Kirstine Gottlieb også et lille fremskridt:

”Vi har i år haft færre overtrædelser på salgsstederne, så jeg synes godt, at vi kan glæde os over, at branchen overordnet bliver bedre til at overholde reglerne. Samlet set har vi gennemført lidt flere tilsyn end sidste nytår, men vi har konstateret en del færre overtrædelser af reglerne hos forhandlerne”, siger Kirstine Gottlieb.

Udover at føre kontrol med fyrværkeri og salgssteder gennemfører Sikkerhedsstyrelsen hvert år en målrettet indsats for at skabe opmærksomhed om sikker brug af fyrværkeri.

”Tallene bekræfter os i, at det fortsat er vigtigt at have fokus på disse målgrupper, når vi producerer vores kampagner, nemlig børnene, de unge mænd og tilskuerne. Og jeg er af den klare opfattelse, at det er det lange, seje træk, der skal til. Det handler også om at ændre vores adfærd, når vi anvender fyrværkeri. Vi kan se, at tallet for alvorlige ulykker er svagt faldende over årene”, slutter produktchefen.