Stor kontrol: 43 procent af de kontrollerede steder overholdt ikke kravene

16/03/2022 15:19

|

Christina Hansen

Foto: Fødevarestyrelsen

Mest læste i dag

I 2021 førte Sikkerhedsstyrelsen tilsyn i solcentre på vegne af Sundhedsstyrelsen. 43% af de kontrollerede steder, overholdte ikke kravene i solarieloven. To solcentre med samme ejer blev politianmeldt.

I solarieloven er der fastsat grænser for, hvor kraftig udstråling et solarium må udlede. Der er også krav om, at solcentre skal registreres, og stille beskyttelsesbriller til rådighed for brugerne. Men når styrelsens tilsynsførende kommer forbi solarier, er det sjældent, at de forlader stedet med en pletfri kontrolrapport.

”Det er især de manglende beskyttelsesbriller, vi bider mærke i under vores tilsyn. De skal være tilgængelige for brugere af solariet. Derudover mangler der ofte betjeningsvejledninger, når vi udfører kontrolbesøg i solcentrene,” siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

For høj udstråling bliver politianmeldt

Som en del af kontrollen udfører Sikkerhedsstyrelsen vejledende testmålinger af solariernes udstråling. Hvis det ud fra den vejledende måling vurderes, at rørene udstråler mere end det tilladte, vil det blive udtaget til kontrolmåling ved et eksternt akkrediteret testlaboratorium. Hvis udstrålingen er højere end det tilladte, bliver solcentret meldt til politiet:

”Det er en alvorlig overtrædelse, hvis UV-rørene udleder en for høj udstråling. Derfor politianmelder vi de steder, hvor kontrolmålingen viser en udstråling over det tilladte,” siger kontorchef Søren Assenholt Muff.

Netop for høj udstråling og formelle fejl resulterede i en politianmeldelse med en bødeindstilling på 80.000 kr. til indehaveren af to solarier på Sjælland.

Fald i antallet af overtrædelser

Selvom antallet af overtrædelser i solcentre ikke ligefrem imponerer, bider Sikkerhedsstyrelsen dog alligevel mærke i et markant fald i antallet af politianmeldelser. I 2020 politianmeldte styrelsen 19 solcentre for blandt andet for høj udstråling samt manglende betjeningsvejledning, adgang til beskyttelsesbriller og mangelfuld mærkning med UV-type. Det står i skarp kontrast til 2021, hvor styrelsen kun to gange måtte rette henvendelse til politiet med anmeldelser for brud på solarieloven.
Den udvikling ser Sikkerhedsstyrelsen gerne fortsætte i 2022:

”Det er positivt at se, at vores kontroltryk, vejledningsarbejde samt politianmeldelser har givet genklang ude i branchen. Vi kan kun glæde os over, at der tegner sig et mere regelefterlevende billede derude, og det håber vi afspejler sig i færre overtrædelsessager i 2022,” siger kontorchef Søren Assenholt Muff.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer ejere af solcentre til løbende at tjekke op på blandt andet adgangen til beskyttelsesbriller i solcentret. Det er også ejers ansvar at afmelde solcentret, hvis solcentret ophører, så de tilsynsførende ikke kører forgæves ud på tilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen har planlagt at køre 100 tilsyn i danske solcentre i 2022.

Tal for kontrol af solcentre i 2021:

Antal tilsyn: 93
Antal overtrædelsessager: 29
Antal OK-sager: 38
Antal forgæves tilsyn*: 26

Tal for kontrol af solcentre i 2020:

Antal tilsyn: 141
Antal overtrædelsessager: 74
Antal OK-sager: 30
Antal forgæves tilsyn*: 37
*Forgæves tilsyn dækker over manglende adgang til solcentret, eller at solcentret var ophørt på tidspunktet for tilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen udfører kontrollen med de danske solcentre på vegne af Sundhedsstyrelsen. Det er Sundhedsstyrelsen, der kan udtale sig om de sundhedsmæssige konsekvenser af brug af solarie.