Stor indsats i flere kommuner: 'Vi tager det meget alvorligt'

05/11/2021 08:30

|

Christina Hansen

Foto: Presse-fotos.dk

Mest læste i dag

Kampen mellem myndighederne på den ene side og sociale bedragere på den anden side er for alvor skudt i gang.

Fyns Politi, Nordjyllands Politi og Københavns Vestegns Politi har nu afholdt de indledende møder om projekt ”Styrket indsats mod socialt bedrageri” med de deltagende kommuner: Aalborg, Brønderslev, Odense, Langeland, Herlev og Rødovre kommuner. Så nu kan arbejdet gå i gang.

Fyns Politi er tovholdere på det nationale projekt og politidirektør Arne Gram ser frem til kredsenes arbejde med projektet, der skal bidrage til, at borgere, der svindler med sociale ydelser, i højere grad bliver afsløret og retsforfulgt:

”Jeg tror, det gør noget ved alle borgeres retfærdighedsfølelse, når de ser kriminelle, der udnytter det sikkerhedsnet, vi her i landet sammen har opbygget, for at støtte og gribe medborgere, der har brug for hjælp. Det tager vi i politiet meget alvorligt, fordi vi risikerer, at borgerne mister tilliden til myndighederne – til os, og det er dybt skadeligt for vores samfund."

De seks kommuner, der deltager i projektet, er meget forskellige både i forhold til størrelse, borgersammensætning og geografi. I Herlev Kommune er de spændte på projektet og håber på at kunne bidrage med deres erfaringer på området til at løfte indsatsen i hele landet.

Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune siger:

”Den her slags svindel underminerer vores velfærdssamfund – ikke bare i Herlev Kommune, men i hele Danmark. Derfor er det helt oplagt, at vi gennem samarbejde på tværs af myndigheder og kommunegrænser skal finde de gode og kreative løsninger, så vi kan få svindlen stoppet. Det ser vi meget frem til at bidrage til.”

Erfaringsudveksling og tættere samarbejde i fokus

På møderne har politi og kommuner drøftet erfaringer med området og forventningerne til samarbejdet og projektet, som skal give politi og kommuner mere viden om de processer, der fører til anmeldelse af sager om socialt bedrageri, samt bedre muligheder for at opdage og retsforfølge borgere, der svindler med sociale ydelser.

Endelig skal projektet på sigt også være med til at sikre bedre muligheder for at forebygge socialt bedrageri.

I Odense Kommune har man siden 2017 arbejdet tæt sammen på tværs af myndigheder for netop at bekæmpe socialt bedrageri – særligt med fokus på bandemedlemmer.

Her er man glad for at kunne fortsætte og udvikle den succesfulde indsats:

”I Odense gør vi allerede meget for at afsløre dem, der snyder med fællesskabets penge.

Med det her projekt kan vi øge indsatsen, finjustere samarbejdet, så det bliver endnu mere succesfuldt, og udbrede de gode erfaringer til andre dele af landet. Det glæder vi os til – for de fælles skattekroner skal gå til dem, der har brug for dem og ikke til kriminelle,” siger borgmester Peter Rahbæk Juel. 

Hvad sker der nu?

Projektet kører i Fyns-, Nordjyllands- og Københavns Vestegns politikredse i perioden 2021-2023, og sker i samarbejde med Aalborg, Brønderslev, Odense, Langeland, Herlev og Rødovre kommuner.

I den periode vil der blive udført et stort analysearbejde af både kriminalitetsmønstre, gældende lovgivning og allerede igangværende praksis hos politi, kommuner og andre myndigheder.

På den baggrund vil projektet udarbejde en række anbefalinger til fremtidig anmeldelsespraksis og- processer, der kan føre til at borgere, der svindler med sociale ydelser i højere grad kan afsløres og retsforfølges.