Stor fejl fra Politiet: Nu kan de frit rejse ind

12/11/2020 12:05

|

Henrik Rothenbücher

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

En teknisk fejl vedrørende automatiske forlængelser betyder, at en række indrejseforbud er blevet slettet

Den 21. september 2020 konstaterede Rigspolitiet, at en række indrejseforbud gældende for Schengenområdet ikke var blevet automatisk forlænget og dermed slettet i SIS II-databasen ved en fejl. 

Der blev straks igangsat en undersøgelse, og Rigspolitiets Koncern IT (KIT) konstaterede den 23. september 2020, at indrejseforbud for 260 personer var blevet slettet i SIS II som følge af den tekniske fejl. De foreløbige undersøgelser peger på, at sletningerne er sket i perioden fra januar 2020 til september 2020.

Rigspolitiet iværksatte straks herefter et samarbejde med Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland (UCN), der sikrede, at de indrejseforbud, der var blevet utilsigtet slettet, blev genoprettet i SIS II. Den 3. oktober 2020 var de indrejseforbud, der var konstateret slettet, blevet genindberettet i SIS II. De øvrige lande i Schengen-samarbejdet er orienteret herom. 

"Rigspolitiet er i fuld gang med at gennemføre en undersøgelse af problemets omfang. Derudover undersøger vi, hvordan det kunne ske, ligesom vi er i gang med at gennemgå alle de identificerede sager, så vi kan få et overblik over, hvor længe de enkelte indrejseforbud har været slettet, samt om der er indikationer på, at personerne kan være rejst ind i Danmark. Det er ikke særlig sandsynligt, men vi skal være så sikre som muligt. Det er både beklageligt og utilfredsstillende, at denne type fejl kan opstå", siger rigspolitichef, Thorkild Fogde.

I Danmark har indrejseforbuddet fortsat været synligt i Kriminalregistret for grænsekontrollanterne, selvom det var slettet i SIS II. Så hvis politiet, enten i forbindelse med grænsekontrol eller anden politikontrol inde i landet, har kontrolleret den pågældendes rejselegitimation ved hjælp af politiets øvrige systemer, ville indrejseforbuddet i Kriminalregistret fremgå. 

Den pågældende vil derfor som udgangspunkt være blevet udvist. 

Personer med et indrejseforbud i Schengenområdet skal som udgangspunkt afvises ved de ydre Schengengrænser. 

Hvis en af de personer, som utilsigtet har fået sit indrejseforbud slettet, har forsøgt at rejse ind i et andet Schengenland end Danmark, i den periode hvor indrejseforbuddet har været slettet i SIS II, har indrejseforbuddet ikke været synligt for grænsekontrollanten. 

De kan derfor være rejst ind i Schengenområdet, uden at være blevet opdaget, og Rigspolitiet har derfor også orienteret de øvrige Schengen-lande, selvom risikoen også her vurderes at være begrænset.