Største fald i 30 år

17/09/2021 09:54

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Under coronanedlukning har mange danskere arbejdet hjemme.

Det giver nu et udslag i udledningen af CO2-gasser.

Udledningen af drivhusgasser fra husholdninger er fra 2019 til 2020 faldet med 12 pct. til 6,9 mio. ton CO2-ækvivalenter.

Det er det største årlige fald siden 1990.

Det samlede fald fra 1990 til 2020 i husholdningernes udledninger er på 36 pct.

Udledningerne fra husholdningerne stammer især fra benzin og diesel til transport, samt fra af bl.a. olie og naturgas til opvarmning.

Det store fald i udledningen af drivhusgasser i 2020 er en direkte konsekvens af reduceret forbrug af benzin og diesel til transport som følge af øget hjemmearbejde.

"Det store fald i udledningen af drivhusgasser i 2020 er en direkte konsekvens af reduceret forbrug af benzin og diesel til transport som følge af øget hjemmearbejde," skriver DST.

Der udledes også andre drivhusgasser end CO2. Det omregnes dog til, hvor meget det svarer til i CO2 - de såkaldte CO2-ækvivalenter.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har virksomhederne sænket deres såkaldte drivhusgasintensitet med 4,5 procent i 2020.

Drivhusgasintensiteten er et mål for, hvor mange drivhusgasser virksomhederne udleder, i forhold til hvor meget værdi de skaber, skriver AE i en kommentar.

"At udledningerne falder, når produktionen falder, er næsten naturgivent. Det vigtige for dansk økonomi er, om produktionen bliver mindre drivhusgastung, så udledningerne ikke bare følger med op igen, når produktionen vender tilbage," siger senioranalytiker i AE, Sofie Holme Andersen.

Danske virksomheder er blevet bedre til at skabe værdi uden at udlede lige så mange drivhusgasser, mener hun.

"Selv i den vanskelige situation mange virksomheder har været i under corona, har de formået at fortsætte omstillingen af deres produktion. Det skaber forhåbninger om, at økonomien i gode tider kan rykke endnu mere for at nå 70-procentsmålsætningen i 2030," lyder det fra AE