Større risiko for at blive dræbt i trafikken, hvis du glemmer dette

17/03/2022 09:15

|

Christina Hansen

Foto: Gjensidige

Mest læste i dag

En ny undersøgelse fra Vejdirektoratet slår en tyk streg under, at bilister, der ikke bruger sikkerhedsselen, er i markant større risiko for at blive dræbt, hvis de bliver involveret i en alvorlig ulykke. Transportminister Trine Bramsen vil nu have de sidste bilister, som dropper selen, med ombord, så færre dør i trafikken.

Danske bilister løber en særdeles stor risiko, hvis de ikke bruger sikkerhedsselen. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet, der viser, at knap hver tredje bilist, der døde ved en trafikulykke, ikke havde spændt sikkerhedsselen.

Transportminister Trine Bramsen siger:
”Det koster liv at droppe selen, og det er skræmmende, at så mange alligevel lader være med at bruge sele. Tallene taler for sig selv. Jeg kan derfor kun opfordre til, at man husker selen – og husker andre på det også. Heldigvis er det langt de fleste, der bruger sele, men kan vi få de sidste med, vil det spare liv.”

Rådet for Sikker Trafik har siden 2010 undersøgt brugen af sikkerhedsseler i trafikken ved at observere tusindvis af trafikanter, og den nyeste seletælling fra 2020 viser, at kun tre procent af bilister i personbiler undlader at bruge sikkerhedsselen.

Tallene viser også, at der er færre, der bruger sikkerhedssele, når de eksempelvis sidder på passagersædet, kører i en varebil eller i en taxa.

Administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik, siger:
”Det er jo helt vildt, at der stadig er folk, der vælger at køre uden sele, når vi ved, hvor vigtigt den er. Tallene viser tydeligt, at der er en enorm risiko for at komme meget alvorligt til skade eller dø, hvis man ikke har selen på. Derfor er det vigtigt, at vi får alle til at bruge de to sekunder, det tager at spænde selen – også på de korte ture.”

I Danmark må der som udgangspunkt ikke blive transporteret flere personer i en bil, end der er siddepladser med sikkerhedsseler til, og hvis alle bruger sikkerhedsselen, kan man undgå tab af mange liv hvert år.

Bevidst fravalg af sele

Vejdirektoratets ulykkestal viser, at yngre mænd i alderen 18 til 34 år udgør den absolut største gruppe af de dræbte bilister, der ikke fik spændt sikkerhedsselen. Gruppen af yngre mænd udgør hele 41 procent. Alle aldersgrupper er dog repræsenteret i statistikken, så der er god grund til at minde alle danskere om at huske sikkerhedsselen.

I de fleste nyere biler er der i dag en sensor, der bipper, hvis man har glemt at spænde sikkerhedsselen. Det betyder, at de få, der ikke bruger sele, faktisk aktivt skal vælge ikke at spænde selen.

I analysen af dødsulykker kan man desuden se, at hvis ulykken sker, så har en manglende sikkerhedssele stor betydning for, om bilisten overlever eller ej, for hvis man ikke er fastspændt, er risikoen for at blive kastet ud af bilen eller få alvorlige skader ganske enkelt markant større.

Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet, siger:
”Det er simpelthen med hovedet under armen, hvis man starter bilen uden at spænde sikkerhedsselen. Undersøgelserne viser meget klart, at det er med livet som indsats at køre uden sele. Så spænd selen for din egen skyld, men også for dem, der holder af dig.”

Vejdirektoratets undersøgelse viser også, at flere af bilisterne - uden sele - generelt udviser en mere risikobetonet adfærd i trafikken. I over halvdelen af ulykker med dræbte bilister, der ikke brugte sele, blev der kørt med for høj hastighed, før ulykken skete.

Fakta om dødsulykker i trafikken

Vejdirektoratets undersøgelse bygger på tal indsamlet i perioden fra 2017 til 2020.

Der var i alt 375 dræbte bilister i årene 2017 til 2020. Ud af de 375 var der 111, som ikke havde spændt sikkerhedsselen.

Mænd udgør den absolut største gruppe af bilister, som ikke benyttede en sikkerhedssele. I alt 99 ud af 111 dræbte bilister, der droppede selen, var mænd. Det svarer til 9 ud af 10. Derudover var 41 procent af de dræbte bilister, der ikke tog sele på, mænd i alderen fra 18 til 34 år.

I 61 procent af de dødsulykker, hvor den dræbte bilist kørte uden sele, medvirkede hastigheden enten til, at ulykken skete, eller at skaden blev meget alvorlig. Det samme gælder for 41 procent af de ulykker, hvor den dræbte bilist kørte med sele.

I 45 procent af dødsulykkerne, hvor bilisten ikke brugte sele, var chancebetonet kørsel medvirkende til, at ulykken skete. Det samme gælder for 26 procent af de ulykker, hvor bilisten kørte med sele.

Seletælling blandt danske bilister i 2020

Rådet for Sikker Trafiks seletælling fra 2020 viser blandt andet, at 97 procent af førere af personbiler bruger sikkerhedssele, men at det tal er noget lavere i varebiler, taxaer og for passagerer på bagsædet.

Selebrug blandt danske bilister i 2020

  • Førere af personbiler: 97 procent.
  • Førere af varebiler: 91 procent.
  • Bagsædepassagerer over 15 år i personbiler: 89 procent.
  • Taxachauffører: 93 procent.  

Selebrugen har generelt været stigende siden 2010, hvor Rådet for Sikker Trafik startede med at registrere selebrugen.

Kilde: Selerapport: Brug af sikkerhedssele 2020, Rådet for Sikker Trafik.

Gode råd om brug af sikkerhedsselen

Sikkerhedsselen er det mest enkle og effektive sikkerhedsudstyr i bilen. Risikoen for at blive dræbt eller kvæstet bliver halveret, hvis man bruger selen. Det gælder alle i bilen - uanset hvor kort turen er. Derudover kan en passager, der ikke er fastspændt, gøre skade på andre i bilen ved en ulykke. Husk derfor:

  • Spænd selen – også på de korte ture.
  • Mind alle passagerer om at spænde selen.
  • Det koster 1500 kroner at køre uden sele – også på bagsædet.