Skoleelever dømt: Grov vold mod andre elever

13/01/2022 10:38

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Skoleelever dømt for overfald på sidste skoledag

Tre drenge på 16 år er torsdag ved Retten i Aarhus blevet dømt for at have overfaldet to drenge på sidste skoledag på Strandskolen i Risskov.

De tre drenge, der alle gik i 9. klasse, var tiltalt for, sammen med flere ukendte medgerningsmænd, at have overfaldet to drenge på 15 år i forbindelse med sidste skoledag den 21. juni 2021.

Tiltalen lød på grov vold efter straffelovens § 245, idet anklagemyndigheden mente, at begge de forurettede var blevet slået, sparket og trampet på både kroppen og i hovedet. Retten var dog ikke enig med anklagemyndigheden i, at der var tale om grov vold, men alle tre drenge er blevet kendt skyldige i begge overfald og dømt efter straffelovens § 244.

”Jeg er tilfreds med, at de alle tre er blevet kendt skyldige i at have deltaget i begge overfald. Retten mente så ikke, at overfaldene havde en sådan karakter, at der var tale om en overtrædelse af straffelovens § 245,” siger anklager Ann Charlott Sørensen.

Betinget fængsel

To af drengene er blevet idømt 60 dagens betinget fængsel, mens den sidste er blevet idømt 30 dages betinget fængsel – alle med en prøvetid på et år. Derudover er de alle blevet henvist til også at få deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet og skal efterkomme eventuel afgørelse derfra.

”Jeg synes, dommen sender et vigtigt signal om, at man ikke bare kan kategorisere sådanne overfald som drengestreger i skolegården. Der er tale om vold i straffelovens forstand, og det bliver man altså straffet for,” siger anklager Ann Charlott Sørensen.