Sådan undgås chikane på arbejdspladsen

04/03/2022 15:24

|

Christina Hansen

Foto: Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Mest læste i dag

Det rigtige værktøj i kampen mod sexchikane

Ny trepartsaftale giver virksomhederne bedre muligheder for at forebygge og håndtere sexchikane, mobning og andre krænkelsessager på arbejdspladsen. TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over, at det er lykkedes at blive enige om en fælles aftale.

Grove kommentarer over frokostbordet eller en hånd på de forkerte steder. Krænkelsessager kommer i mange former ude på arbejdspladserne, men nu får virksomhederne et nyt redskab til forebygge og håndtere sagerne.

Fredag den 4. marts har regeringen og arbejdsmarkedets parter afsluttet forhandlingerne om en ny trepartsaftale, der udstikker retningen til at håndtere sager om blandt andet sexchikane på arbejdspladserne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om aftalen og præsenterer i samme forbindelse et klart bud på en personalepolitik og en tilhørende vejledning, som medlemsvirksomhederne kan tage udgangspunkt i.

”Virksomheden kan nu melde klart ud om, at man tager klart afstand til sexchikane og andre krænkelser på arbejdspladsen. Og hvis skaden er sket, så har man samtidig en klar køreplan for, hvordan man skal håndtere det,” siger Lone Alstrup, chefkonsulent for arbejdsmiljø i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Klart signal

Helt grundlæggende er det altid ledelsens ansvar at forebygge og håndtere krænkelser på arbejdspladsen. Politikken definerer dog samtidig det nødvendig samspil, hvor blandt andre medarbejdere, tillidsmænd m.fl. opfordres til at give besked, når de oplever den krænkende adfærd, så ledelsen kan reagere på det.

”Med den nye politik og vejledning kan vi forhåbentlig hjælpe til et øget fokus på den gode adfærd og omgangstone samt forebygge sager. Derudover er det også et klart signal til kunderne om, at man tager det alvorligt,” siger Lone Alstrup.