Så meget tjener kommunerne på p-afgifter

08/11/2021 08:04

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

Efter års himmelflugt knækkede kurven for kommunernes parkeringsindtægter en smule sidste år.

Årsagen kan som så meget andet i 2020 tilskrives én ting: Corona.

Parkeringsbilletter, beboerlicenser og p-afgifter skæpper dog stadig godt i landets kommunekasser, hvor de samlede p-indtægter sidste år landede på 885.589.483 kroner.

Det er godt 86 millioner kroner færre end året før, hvor de samlede indtægter lå på godt 971 millioner kroner.

Det viser FDMs årlige undersøgelse af de kommunale p-indtægter.

Af de 885 millioner kommer de 670 millioner kroner fra betalingsparkering, som også omfatter beboerlicenser, mens de 215 millioner kommer fra p-afgifter.

Beløbet er det laveste siden 2017, men det er stadig 81 millioner kroner højere, end hvad kommunerne fik ind fra parkering i 2016.

”At kommunernes parkeringsindtægter faldt i 2020, var forventeligt, da Danmark i flere perioder var lukket ned på grund af corona, og aktiviteten i samfundet var lav. Alligevel er indtægterne fra betalingsparkering faktisk en smule højere i 2020 end året før. Det skyldes især, at flere af de store byer har udvidet deres betalingszoner. Når kommunerne alligevel samlet har fået færre penge ind, skyldes det et faldt i indtægterne fra deres parkeringskontrol,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange, som står bag undersøgelsen.

Som tidligere år topper København, Aarhus og Frederiksberg listen over kommuner med de højeste p-indtægter.

Men også flere mindre kommuner har de senere år indført parkeringskontrol.

Hvor 24 af landets 98 kommuner i dag har betalingsparkering, har 54 kommuner parkeringskontrol.

Det betyder, at man for eksempel på Lolland, Nordfyns og Tønder kommuner kan støde på en kommunal p-vagt.

”Vi anerkender til fulde, at parkering kan være en udfordring i både store og små kommuner. Men i stedet for at forsøge at løse problemerne med parkeringskontrol og betalingsparkering bør kommunerne i stedet se på, om parkeringsmulighederne er gode nok. Kommunerne får hvert år mange millioner ind fra parkering, men de har gennem årene forsømt at bruge dem på bedre parkeringsfaciliteter. I stedet ligner pengene en kalkuleret indtægt, der går til alt muligt andet,” siger Dennis Lange og tilføjer:

”Bedre parkeringsmuligheder efterlyses i flere kommuner, hvor der i dag er kamp om pladserne. Ikke mindst i hovedstaden, hvor der i flere brokvarterer er færre p-pladser, end der udstedes beboerlicenser til. Det mener vi ikke kan være rigtigt. Mange mennesker er afhængige af deres bil, og parkering er en del af byens infrastruktur, som gør, at byen fungerer.”

Så mange penge får top fem kommunerne ind fra parkering:

  • København: 591.100.000 kr.
  • Aarhus: 73.871.486 kr.
  • Frederiksberg: 68.712.164 kr.
  • Aalborg: 36.354.781 kr.
  • Odense: 20.712.030 kr.