Så mange danskere sigtes

05/10/2021 11:23

|

Christina Hansen

Foto: Sydøstjyllands Politi

Mest læste i dag

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd gennemførte i sidste uge sammen med en række samarbejdspartnere og myndigheder større multikontroller af primært lastbiler og varevogne.

Tirsdag den 28. september og onsdag den 29. september var der stor aktivitet af store køretøjer på rastepladserne Ustrup V og Ejer Baunehøj, hvor multikontrollerne blev gennemført.

Nogle køretøjer kunne klare sig med et kort besøg, inden de fik lov at køre videre, andre måtte blive lidt længere for at gå igennem en længere kontrol og enkelte fik slet ikke lov til at køre videre, men endte deres kontrol med en hjullås på køretøjet.  

Ud over Politiet deltog Fødevarestyrelsen, Veterinærrejseholdet, Færdselsstyrelsen, Toldstyrelsen, Arbejdstilsynet, Forsvaret (kontrol af militære køretøjer), Miljøstyrelsen (kontrol af miljøfarligt affald) og Beredskabsstyrelse over de to dage, som multikontrollerne varede.  

Politiets kontroller
Politiet kontrollerede blandt andet, om køretøjerne levede op til de krav, der gælder for dem, og om de dermed var sikkerhedsmæssigt forsvarlige at køre i, om kontrolapparaterne fungerede som de skulle, samt om chaufførerne havde styr på deres papirer og der var betalt de lovpligtige afgifter.  

Politiets kontroller førte over de to dage til 97 sigtelser, der bl.a. omhandlede 30 sigtelser for fejl og mangler ved køretøjet, 7 sigtelser vedr. manglende betaling af vejbenyttelsesafgift, 7 sigtelser for manglende godstilladelse og 23 sigtelser for dyretransport i strid med reglerne. 

’De store kontroller betyder, at et større antal tunge køretøjer bliver undersøgt for overholdelse af en række regelsæt, der hører under forskellige myndigheder. Det har en forebyggende effekt, samtidig med at vi får ’ryddet ud’ i nogle af dem, der ikke har styr på det og også får gjort vejene lidt mere sikre ’ fortæller vicepolitiinspektør Jesper Engelund, der er leder af Hunde- og Færdselscentret ved Sydøstjyllands Politi. ’Desuden får de forskellige myndigheder mulighed for at få kontrolleret køretøjer, som transporterer gods, hvilket myndighederne har pligt til løbende at kontrollere. 

Eksempler fra kontrollerne
Tirsdag den 28. september blev en ukrainsk statsborger, der kørte for en polsk virksomhed kontrolleret. Førerattesten, som chaufføren kørte på, var udstedt til en anden virksomhed end den, som havde tilladelsen og var bruger af lastbilen. Det er ikke lovligt. I denne sag var der heller ikke betalt vejbenyttelsesafgift. Bøden blev samlet 37.500 kr. og lastbilen måtte blive holdende med hjullås til dagen efter, hvor der blev stillet nødvendig sikkerhed for beløbet.

Tirsdag den 28. september blev en dansk lastbil taget til kontrol på rastepladsen ved Ustrup V. Ved kontrollen virkede lastbilens kontrolapparat ikke efter hensigten, da den ikke kunne udskrive eller spytte kontrolkortet ud igen. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at sikkerhedsplomberingen på kontrolapparatet var brudt. 

Der blev herefter taget kontakt til det værksted, som havde foretaget reparation af kontrolapparatet, og det viste sig, at værkstedet ikke havde den nødvendige autorisation til at udføre denne type reparation.
Værkstedet blev sigtet for at have foretaget en reparation uden autorisation, og der vil senere blevet taget stilling til, hvad sanktionen skal være over for værkstedet. 

ATK-kontrol
Samtidig med multikontrollen ved Ejer Baunehøj blev der også foretaget hastighedsmåling lige omkring afkørslen til multikontrollen. Hastigheden var her sat ned til 50 km/t. I alt blev der skrevet 416 sager, heraf står 67 til et klip i kørekortet og 10 til frakendelse af deres kørekort. 

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt 
cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.