Regeringen strammer grebet: Nu skal det være slut

22/11/2021 10:37

|

Christina Hansen

Foto: Skatteministeriet

Mest læste i dag

Skatteøkonomisk kriminalitet er blevet mere kompleks og organiseret. Derfor foreslår regeringen med et nyt udspil at styrke kontrollen med flere medarbejdere og hårdere sanktioner. Udspillet er en del af regeringens reform af skattekontrollen.

Den skatteøkonomiske kriminalitet bliver mere kompleks og organiseret. Varer, tjenesteydelser og pengestrømme krydser hver dag landegrænser. Professionelle rådgivere hjælper virksomheder med at navigere i de mange regler og undgå at betale skat. 

Regeringen vil derfor med et nyt udspil forstærke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet med blandt andet 100 nye medarbejdere. 

”Sager som Operation Greed, Panama Papers og senest Pandora Papers har vist, hvordan nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet. Det betyder, at alle vi andre bliver snydt og endnu værre, at tilliden til vores system bliver undergravet. Derfor vil regeringen styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet, så danske myndigheder effektivt og tidssvarende kan sætte ind”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Udspillet er det tredje af i alt fire etaper til en styrket skattekontrol i Danmark. Regeringen og partierne bag finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 har sammen sikret finansieringen af den samlede reform og ansættelsen af 1.000 ekstra medarbejdere. I alt er der bevilget knap 800 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset i 2023. 

Ligesom i de to foregående etaper tilføres der yderligere 250 medarbejdere til skattevæsenet, og der åbnes to nye skattecentre i Slagelse og Ringe i 2022. 

Udover de 100 nye medarbejdere til bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet, skal flere nye medarbejdere være med til at sikre, at de borgere og virksomheder, der gerne vil bidrage, betaler den korrekte skat. 

Der er derfor tale om en styrket indsats, både over for dem, der snyder, men også dem, der af den ene eller den anden grund har fejl i deres oplysninger. Det betyder 70 nye medarbejdere til styrket kontrol med moms og afgifter og 80 medarbejdere til tidlig kontrol og styrket opkrævning. 

”Udover snyd ser vi desværre også, at der kan ske fejl i oplysningerne fra både borgere og virksomheder. Det er dyrt for fælleskassen, men det er også frustrerende for den enkelte. Derfor skal vi som myndighed blive bedre til at rådgive og kontrollere. Flere og tidligere kontroller kan mindske antallet af fejl og bevidste forsøg på snyd,” siger Morten Bødskov. 

I fjerde og sidste etape af reformen skal der tages stilling til ansættelsen af de sidste 250 medarbejdere og åbnes nye skattecentre i Svendborg og Frederikshavn