Politiet kendte til serie-krænkers identitet længe før anholdelse

17/08/2021 09:44

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

Redegørelse om sextortion-sag peger på behov for bedre koordinering i politiet

Politiet burde have handlet hurtigere i sag om digital seksuel afpresning, hvor 69 unge piger og kvinder anmeldte den samme gerningsmand i en periode over tre år.

I december 2020 blev en 22-årig mand idømt seks års fængsel for i en periode på tre år at have begået strafbare seksuelle krænkelser mod 170 piger i alderen 13-17 år.

Mange af krænkelserne blev anmeldt til politiet uden, at gerningsmanden blev pågrebet.  Sagen, som i medierne har været omtalt under navnet ”Operation sextortion”, strækker sig fra 2016 til april 2019, hvor gerningsmanden blev anholdt.

Rigspolitiet kan efter en gennemgang af sagen konstatere, at politiet i hvert fald fra maj 2018 var i besiddelse af identitetsoplysninger på gerningsmanden, som kunne have ført til opklaring af mindst ét strafbart forhold.  

Bedre samarbejde på tværs af kredsgrænser

Efterforskningen blev vanskeliggjort af, at gerningsmanden opererede på tværs af kredse og brugte forskellige falske profiler på forskellige sociale medier.

Dog er det vurderingen, at forskelligartet registrering af sagerne samt manglende dialog og koordinering internt i politiet medvirkede til, at gerningsmanden ikke blev identificeret tidligere.
 
”Det er selvfølgelig ikke godt nok, og vi skal arbejde for, at politikredsene har de bedst mulige forudsætninger for at samarbejde og dele viden. Vi har allerede strammet op på en række områder, men vi vil nu i politiets koncernledelse se på, om der er behov for yderligere tiltag,” siger rigspolitichef, Thorkild Fogde i en pressemeddelelse.
 
Blandt de tiltag, som allerede er implementeret, er en opdatering af politiets anmeldelsesportal, som gør anmeldelserne mere målrettede, og gør det lettere for efterforskerne at lave søgninger og finde lignende sager på tværs af politikredse.

Derudover oprettede politiet i november 2019 en særlig enhed for cyberrelaterede seksualforbrydelser.

Enheden kaldes SPOC (Single Point Of Contact) og bistår kredsene i efterforskning af sager om deling af seksuelt krænkende materiale på sociale medier, og forestår kontakten til repræsentanter for diverse sociale medier.

Digitale politipatruljer

Den nye flerårsaftale for politiet og Anklagemyndigheden har også fokus på styrkelse af den kredsoverskridende indsats mod kompleks it-relateret kriminalitet.

Blandt andet ved etableringen af en ny national efterforskningsenhed, som vil bistå politikredsene i komplekse sager.
 
Under den nye efterforskningsenhed etableres samtidig en digital patruljeenhed.

Den digitale politipatrulje vil bl.a. kunne patruljere synligt i åbne grupper på sociale medier på internettet for at forebygge kriminalitet, som f.eks. digitale krænkelser.
 

Yderligere tiltag

Ud over de initiativer, som allerede er implementeret, giver den omfattende sextortionsag også anledning til, at politiet ser nærmere på, om der skal ske en yderligere styrkelse af området.
 
”Sextortion og digitale sexkrænkelser er områder, der i lighed med andre it-relaterede forbrydelser er i vækst i disse år. Derfor er det vigtigt, at politiet følger med udviklingen. Der har gennem de seneste år været et meget stort fokus på efterforskning af digitale krænkelser, og vi ser løbende på, hvordan vi kan styrke indsatsen. Konkret har vi indledt en dialog med politikredsene om yderligere tiltag, blandt andet at øge bemandingen på vores SPOC i NC3, som bistår kredsene i de her sager, og hvor de indledende efterforskningsskridt iværksættes. Ligeledes ser vi på, hvordan vi kan styrke samarbejdet med andre myndigheder og organisationer, bl.a. med fokus på forebyggelse. Vi følger op på sagen i politiets koncernledelse, hvor vi vil drøfte, hvad der yderligere kan gøres på området,” siger Thorkild Fogde. 

Fakta om sagen:

Sextortion, der er sammentrækning af ordene ”sex” og det engelske ord ”extortion” (på dansk ”afpresning”), indebærer, at gerningsmanden truer med at offentliggøre billeder eller videoer af forurettede, hvor forurettede optræder nøgen eller i en seksuel situation
 
Operation sextortion omfatter i alt 170 forurettede piger og unge kvinder. Krænkelserne har fundet sted i perioden fra begyndelsen af 2016 til den 2. april 2019 - dagen før gerningsmanden blev anholdt. 
 
Ud fra de oplysninger, som Rigspolitiet er i besiddelse af, har 69 af forurettede indgivet anmeldelse til politiet i følgende år: 
-        2016: To anmeldelser fordelt på to politikredse 
-        2017: Fire anmeldelser fordelt på fire politikredse 
-        2018: 41 anmeldelser fordelt på 12 politikredse 
-        2019: 22 anmeldelser fordelt på syv politikredse.