Politi kommer med opfordring til nytårsaften: Det kan blive dyrt

29/12/2021 12:14

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag


Politi: Spar på krudtet!

Fyrværkeri er festligt, farverigt - og farligt.

Så pas på dig selv og andre, når du fyrer af.

Det kan blive dyrt at kaste fyrværkeri efter andre, efter straffene blev skærpet sidste år.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til at spare på krudtet i den kommende tid. Siden mandag til og med den 1. januar er det tilladt at skyde lovligt fyrværkeri af.

”Fyrværkeri kan være festligt og flot, men det er farligt. Det kan eksplodere og give store skader, så spar på krudtet og fyr kun godkendt fyrværkeri af, som du har købt i Danmark” opfordrer vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
 
Hvis fyrværkeriet er godkendt, har det et CE-mærke. Hvis det ikke har CE-mærket, eller hvis det er købt i eller fra udlandet, er det farligt og derfor ulovligt at bruge i Danmark.
 
”Kontakt os, hvis du finder ulovligt fyrværkeri, så kommer vi og henter det. Lad være med at røre det”, advarer vicepolitiinspektøren.
  
Skyder du lovligt krudt af, så vær opmærksom på at holde afstand. Både til stråtækte huse, hvor du skal være mindst 100 meter væk, når du fyrer almindeligt fyrværkeri af, og til andre mennesker.

Sidste år trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene er skærpet med en tredjedel, hvis du udsætter andres liv og førlighed for fare ved at affyre for eksempel kanonslag mod andre. Syd- og Sønderjyllands Politi har i år modtaget enkelte anmeldelser, om at der er blevet kastet kanonslag tæt på personer.

”Det er en fuldstændig uacceptabel opførsel. Det er noget, vi ser på med stor alvor og det kan blive en meget dyr fornøjelse”, advarer vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sidste år trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene er blevet skærpet med en tredjedel, hvis man udsætter andres liv og førlighed for fare ved at affyre fyrværkeri mod dem – uanset om det er mod almindelige borgere eller ansatte i offentlig tjeneste som politi og brandvæsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke været ramt af denne type hændelser. Og sådan skulle det gerne fortsætte, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård:

”Vi opfordrer alle forældre til at understrege over for deres børn og unge, hvordan de skal håndtere fyrværkeri, både i forhold til deres egen og andres sikkerhed. Dels er det meget farligt at skyde fyrværkeri af rettet mod andre, dels kan det udløse en stor plet på straffeattesten, der vil påvirke den unge mange år ud i fremtiden”, advarer Christian Østergård.

Reglerne om fyrværkeri
• Salget af nytårsfyrværkeri varer frem til den 31. december.
• Det er kun tilladt at affyre fyrværkeri til og med den 1. januar 2021.
• Det er ulovligt og strafbart at besidde, sælge og købe ulovligt fyrværkeri.
• Det er ulovligt at affyre fyrværkeri mod andre – det gælder både almindelige borgere og ansatte i offentlig tjeneste som politi, brandvæsen og hjemmepleje. Og hvis du gør det, kan det have store strafmæssige konsekvenser.
• Folketinget har skærpet lovgivningen, så straffene på området er øget med en tredjedel.
• Affyrer du fyrværkeri mod almindelige borgere, er der tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 252 (forsætlig fareforvoldelse ved affyring af fyrværkeri mv.) Før strafskærpelsen lå straffene typisk på fængsel i 10 - 60 dage.
• Affyrer du fyrværkeri mod ansatte i offentlig tjeneste, er der tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 119 b, der er en ny bestemmelse. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til otte år. Før strafskærpelsen lå straffene typisk på fængsel i 4 – 9 måneder.
• Du skal være mindst 100 meter fra en stråtækt ejendom, når du fyrer almindeligt krudt af og mindst 200 meter når det gælder raketter. Når det blæser øges afstandskravet til 400 meter.
 
Fem gode fyrværkeriråd fra Sikkerhedsstyrelsen
• Brug altid beskyttelsesbriller
• Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
• Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
• Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
• Gå aldrig tilbage til en fuser