Politi indfører zoner i to danske byer

01/03/2022 08:56

|

Christina Hansen

Shutterstock.com

Mest læste i dag

Politiet indfører nattelivszoner i Esbjerg og Sønderborg


Hvis du bliver idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, må du fremadrettet ikke færdes i nogle af de mest populære gå-i-byen-områder i Esbjerg og Sønderborg.

Det skal være endnu tryggere at gå i byen i Esbjerg og Sønderborg. Syd- og Sønderjyllands Politi indfører fra den 15. marts nattelivszoner, der dækker flere af de gader og pladser i Esbjerg og i Sønderborg, hvor mange mennesker traditionelt går i byen, det skriver politiet i en pressemeddelelse.

”Der er på ingen måde tale om, at dette tiltag er et udtryk for stigende kriminalitet i nattelivet. Der er alene tale om, at vi har fået et nyt værktøj stillet til rådighed, som vi vil tage i brug for at øge trygheden i nattelivet”, siger politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi Frits Kjeldsen.

Den 1. juli sidste år trådte en lovændring i kraft, så personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet i nattelivet, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker og lignende steder mellem midnat og klokken 5.00. Forbuddet betyder også, at de dømte ikke må færdes i de nattelivszoner, som politikredsene har oprettet. Forbuddet er landsdækkende og gælder på tværs af politikredsene. Forbuddet kan gælde i op til to år.

”Nattelivszoner er med til at gøre det tryggere at færdes i byen. Zonerne påvirker ikke almindelige lovlydige borgere, men er udelukkende et værktøj til at holde dømte kriminelle væk fra nogle af de steder, hvor flest mennesker går i byen i de sene aften- og nattetimer”, siger politidirektør Frits Kjeldsen. 

Syd- og Sønderjyllands Politi har vurderet nattelivet i hele politikredsen ved at analysere udvalgte typer af personfarlig kriminalitet og overtrædelse af våbenloven, uro og uorden i nattetimerne og antallet af beværtninger, der sælger stærke drikke efter midnat. Politiet har også vurderet nattelivszonernes udstrækning.

Analysen viser, at der er et behov for nattelivszoner i Esbjerg og Sønderborg, hvor beværtningerne med alkoholbevillinger efter midnat er tæt samlet. Analysen konkluderer, at Esbjerg midtby omkring Skolegade og Torvet, samt Sønderborg midtby omkring Lille Rådhusgade, Store Rådhusgade og Rådhustorvet opfylder kriterierne for at blive nattelivszoner. 

Opholder man sig trods opholdsforbud i en nattelivszone, kan man i førstegangstilfælde forvente en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. 

”Det er en opgave, vi vil prioritere højt og vores betjente vil holde øje med om de personer, der færdes i nattelivszonerne, er idømt et forbud. Det er et effektivt middel til at holde for eksempel dømte voldsmænd væk fra de populære områder og dermed øge trygheden”, siger politidirektør Frits Kjeldsen. 

Foreløbigt gælder nattelivszonen i Esbjerg fra den 15. marts 2022 til og med den 14. marts 2024.

Mediernes kontaktpersoner:

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune 2724 1800

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune 2790 0206Politidirektør Frits Kjeldsen kan kontaktes via politiest kommunikationsenhed 2052 6460

KORT OVER NATTELIVSZONE I ESBJERG

Syd- og Sønderjyllands Politis nye nattelivszone dækker nogle af de mest besøgte gå-i-byen-områder i Esbjerg. På kortudsnittet herunder ses afgrænsningen 

KORT OVER NATTELIVSZONE I SØNDERBORG

Syd- og Sønderjyllands Politis nye nattelivszone dækker nogle af de mest besøgte gå-i-byen-områder i Sønderborg. På kortudsnittet herunder ses afgrænsningen