Politi indfører visitationszone i dette område

10/11/2021 09:36

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at der oprettes visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke fra tirsdag den 9. november 2021 klokken 1600. Beslutningen er truffet i forlængelse af den skudepisode, som fandt sted i Vollsmose mandag aften den 8. november 2021.

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

”Vi vil ikke acceptere, at der skydes ulovligt med skarpe våben – hverken i Vollsmose eller nogen andre steder her i politikredsen. Heldigvis blev ingen ramt i den skudepisode, der fandt sted i går aftes, men alvoren er ikke til at tage fejl af og episoden spreder utryghed blandt de mange almindelige, fredelige borgere, der bor og arbejder i Vollsmose. Ved oprettelse af visitationszonen sammen med vores massive tilstedeværelse i området, vil vi genoprette trygheden og roen hurtigst muligt”, siger politidirektør Arne Gram.

Visitationszonen løber frem til den 23. november 2021, kl. 16.00. Den kan forlænges, hvis det skønnes nødvendigt.

Om skudepisoden den 8. november 2021:

Fyns Politi fik en anmeldelse om skud i Egeparken i Vollsmose den 8. november kl 21.33 og var kort efter fremme på stedet. Her fandt politiet flere spor efter skud, herunder flere patronhylstre som sammen med tre køretøjer nu er sikret. Politiet har i løbet af natten også talt med flere vidner.

Af hensyn til trygheden og sikkerheden i området har Fyns Politi været massivt tilstede hele aftenen i Egeparken og i resten Vollsmose, ligesom der resten af ugen vil være tryghedsskabende patruljering.

Baggrunden for den geografiske udstrækning af zonerne er, at der tale om et enkeltstående opgør, men mellem personer, som har en tilknytning til forskellige grupperinger i henholdsvis Vollsmose og Korsløkkeparken.

Den personkreds, som mistænkes for at have deltaget i episoden den 8. november, har relation til grupperinger fra Vollsmose og Korsløkkeparken og er særdeles mobile og hele tiden flytter sig. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område. Se kort og beskrivelse neden for.


Visitationszonen gælder foreløbig frem til tirsdag den 23. november 2021 kl 16.00. Der vil her være mulighed for forlængelse af visitationszonen, som gælder 24 timer i døgnet.

Som følge af ovenstående flerhed af episoder og karakteren heraf, sammenholdt med perioden, hvor inden for disse er sket, frygter Fyns Politi, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem disse personer under anvendelse af våben.

Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt, og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd, herunder henset til at episoderne fandt sted på offentlige områder, hvor flere personer var tilstede.

Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet i hele perioden. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område. Skønner politiet det nødvendigt, kan visitationszonen forlænges. 

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område:

Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, ad Nyborgvej mod vest og videre ad Munkerisvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej til Nyborgvej og herfra ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen.