Politi: Her intensiverer vi vores indsats

02/12/2021 13:13

|

Christina Hansen

Foto: Politiet

Mest læste i dag

Julefrokostsæsonen er over os, og det betyder mange mennesker i byen.

Det har Københavns Politi særligt fokus på.

Som en del af flerårsaftalen for politiet er det besluttet at tilføre ekstra ressourcer til politiets beredskab, som kan være til stede i de områder, hvor der opleves utryghed – fx i nattelivet. 

Derfor styrker Københavns Politi nu vores nattelivsindsats og tilstedeværelse ved togstationer, metro mv. i aften- og nattetimerne i weekenden, det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Styrkelsen falder sammen med julefrokostsæsonen, som traditionelt betyder mange mennesker i byen. Samtidig har vi hen over efteråret set et natteliv, som er ved at være tilbage på samme niveau som før pandemien – dog med den ændring, at mange nattelivsgæster begynder festen tidligere. 

»Vi intensiverer vores indsats i nattelivet og vil fremadrettet være til stede med flere patruljer – både kørende, gående, cyklende og ridende. Det gør vi dels for at kunne lægge en dæmper på konflikter, inden de eskalerer, og for – gennem synlighed og dialog – at øge trygheden for nattelivsgæster og beboere i områderne,« siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen. 

Konkret tilføjes ekstra gående og cyklende patruljer til nattelivsindsatsen, ligesom der indsættes patruljer, som primært bliver dedikeret til færdselsindsatser i områder med mange beværtninger og på indfaldsvejene dertil. Her vil de bl.a. have fokus på vanvidsbilisme og muskelbiler. Desuden vil Rytterisektionen blive en fast del af den tryghedsskabende patruljering i nattelivet, da der er godt udsyn over de ofte tæt befolkede gader fra en hesteryg. 

Inde på restaurationerne fortsætter vi både vores målrettede bevillingsindsats med fokus på, at værtshuse og restauranterne overholder gældende regler, og det tætte samarbejde med restaurationernes dørmænd. Også den gode kontakt til Københavns Kommunes natteværter og støjvagter, som også yder en stor indsats hver weekend, fortsættes. 

Fokus bliver i løbet af natten især på den del af Indre By, som kaldes Middelalderbyen, hvor der ofte er mange mennesker. Samtidig vil vi i timerne inden, nattelivet åbner, have en øget tilstedeværelse i S-tog, metro, busser og på indfaldsvejene til områderne. Det gør vi bl.a., fordi en del af gæsterne allerede er påvirkede, når de kommer ind til byen, og fordi vi efter corona-nedlukningen har set, at mange gæster begynder festen tidligere.

Som et led i indsatsen for at øge trygheden i nattelivet har Københavns Politi tidligere i år også indført nattelivszoner i fire områder af byen med mange beværtninger og mange besøgende. Personer, der er idømt et nattelivsforbud fx for vold begået i nattelivet, har mellem kl. 24.00-05.00 forbud mod at komme på alle serveringssteder med stærk alkohol over hele landet, samt forbud mod at opholde sig i nattelivszonerne i samme tidsrum. Håndhævelse af nattelivsforbuddet vil fortsat indgå som en fast del af nattelivspatruljernes opgaver – og med styrkelsen af indsatsen har vi fremadrettet flere øjne i natten. 

Styrkelsen af Trygt Nattelivsindsatsen vil også fortsætte efter julefrokostsæsonen.