Politi: 'Det skal understreges, at der ikke har været grund til at frygte for andre menneskers liv'

13/12/2021 12:20

|

Christina Hansen

Foto: Politi

Mest læste i dag

I forbindelse med en række større kontroller af tunge køretøjer standsede Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, tirsdag den 7. december en transport med fyrværkeri.

Den efterfølgende kontrol viste, at alle regler omkring transporten af fyrværkeriet var overholdt, men der opstod tvivl om, hvorvidt modtageren af det transporterede fyrværkeri kunne opbevare den transporterede mængde fyrværkeri på lovlig vis.

På modtagerens adresse i Esbjerg foretog Tungvognscenter Syd derfor en opfølgende kontrol sammen med Sydvestjysk Brandvæsen og Sikkerhedsstyrelsen.

Her viste det sig, at modtageren havde søgt og fået tilladelse til at stille 3 særlige containere op, der hver kunne indeholde 380 kg NEM (Nette Eksplosiv Mængde=krudt), men at containerne endnu ikke var sat op.  

Modtageren af fyrværkeriet var derfor på ingen måde i stand til at opbevare fyrværkeriet lovligt.

Samtidigt viste en yderligere efterforskning på adressen, at der blev opbevaret en større mængde fyrværkeri – ikke under 1829 kg NEM i en lagerhal, hvilket ikke er lovlig opbevaring af fyrværkeriet.

Sammenholdt med en række andre overtrædelser af reglerne omkring opbevaring af fyrværkeri, så foretages der nu en nærmere udredning af overtrædelserne, som forventes at kunne udmønte sig i et større bødekrav. 

Det skal understreges, at der ikke har været grund til at frygte for andre menneskers liv eller førlighed i forbindelse med opbevaringen af fyrværkeriet. Alt fyrværkeriet var opbevaret i originale og ikke beskadigede emballager.

Virksomheden på adressen er påbudt straks at bringe fyrværkeriet til lovlige opbevaringssteder.

Sydøstjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om den konkrete sag, som kan deles med offentligheden. 

Del af større kontrol
I forrige uge afholdt Tungvognscenter Øst (TCØ) mandag den 6. og tirsdag den 7. december en større kontrol af den tunge trafik på østsiden af Storebælt, og det var som understøttelse af denne kontrol, at Tungvognscenter Syd (TCS) foretog flere mindre kontroller på vestsiden af Storebælt. Heriblandt kontrollen af transporten med fyrværkeri.

Ved kontrollerne af de tunge køretøjer blev der kontrolleret for alle typer af mulige overtrædelser indenfor køre-hviletid, farligt gods, særtransport, cabotagekørsel, arbejdsforhold, dyr, vejbenyttelsesafgifter, godslov mv.

Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.