Politi: Børn og unge skal ikke involveres i dette, hverken på gaden eller nettet

02/02/2022 13:52

|

Christina Hansen

Foto: Børns vilkår

Mest læste i dag


2022 bliver i forebyggelsens tegn, hvis du spørger kredsrådet, der består af Fyns Politi og politikredsens kommuner. I deres fælles samarbejdsplan for 2022 er der ekstra fokus på at samarbejde om kriminalitetsforebyggelse på flere forskellige områder og med en høj grad af fokus på børn og unge.

Hver år udgiver kredsrådet en samarbejdsplan med de temaer, der vil være særligt fokus på i det kommende år. Planen skal medvirke til at forebygge og bekæmpe nuværende og kommende kriminalitetsproblemer i Fyns politikreds. Til sammen vil det medvirke til at opfylde ambitionen om at borgere trygt kan bo og færdes i hele politikredsen.

De fire temaer i samarbejdsplanen for 2022 er:

  • Nærhed og Tryghed
  • Farlig kørsel og bløde trafikanters sikkerhed
  • Styrket forebyggende indsats mod børn og unges digitale risikoadfærd
  • Fælles indsats mod organiseret kriminalitet


Indsats mod børn og unges risikoadfærd på nettet

Et af de helt centrale fokuspunkter, der gennemsyrer flere af temaerne i samarbejdsplanen, er øget fokus på at forebygge at børn og unge begår kriminalitet eller bliver ofre for kriminalitet.
 
Her fylder internettet og sociale -og digitale medier mere og mere i børn og unges liv, hvorfor risikoen for at blive ofre for kriminalitet eller for selv at begå kriminalitet på disse platforme er vokset betydeligt de senere år.

Kredsrådet ser derfor en vigtig mulighed for sammen at bidrage til at forbygge børn og unges risikoadfærd på nettet og digitale medier. 

- Vi har lavet en analyse, hvor vi kan se, at antallet af børn og unge i alderen 10-14, der er involverede i lovovertrædelser begået online, er steget over de sidste tre år. Her er altså et område, hvor det er tydeligt, at vores børn og unge let kan komme i knibe. Sammenholdt med manglen på voksnes tilstedeværelse i de fora på nettet, hvor børnene færdes gør, at det kan ende rigtig galt og have store konsekvenser for den enkelte unge. Konsekvenser, som man måske ikke helt forstår, når man kun er 10-14 år gammel. Den udvikling skal vi have vendt, og det vil vi meget gerne bidrage til i kredsrådet, siger politidirektør Arne Gram

Fyns Politis analyse viser, at det bl.a. er i forbindelse med ulovlig billeddeling og bedrageri ved handel på nettet, at de unge kommer i problemer. 

En af indsatserne, som kredsrådet og Fyns Politi vil sætte i værk i år, er en konference om unges digitale risikoadfærd.   
  


Organiseret kriminalitet er et dårligt sted at starte

Et andet af samarbejdsplanens temaer, hvor børn og unge er i fokus, er temaet om en fælles indsats mod organiseret kriminalitet. Her er en af udfordringerne nemlig, at de kriminelle grupperinger aktivt rekrutterer blandt unge og børn, for eksempel i bydelen Vollsmose i Odense. Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel siger:
- I Odense Kommune vil vi ikke tolerere, at organiseret kriminalitet skaber grobund for utryghed i hele byen. Derfor har vi også igangsat flere solide indsatser på bandeområdet, og vi står skulder ved skulder med Fyns Politi i arbejdet med at lukke af fra alle sider for tilgangen til de her kriminelle miljøer. Men det er klart, at den udfordring ikke kan løses med et fingerknips, men kræver tålmodighed, ikke mindst i arbejdet med at forhindre, at helt unge mennesker styrer ind på en banderelateret løbebane. Vi ved, at det ikke er nemt at komme på rette spor igen, og derfor ser jeg frem til, at vi styrker det forebyggende samarbejde fremover.

I samarbejdsplanen er der opstillet fire konkrete indsatser mod den organiserede kriminalitet bl.a. øget fokus på at bremse fødekæden til banderne igennem anbefalinger fra Odense Kommunes ekspertgruppe, som Fyns Politis ledelse er medlem af, og som vil gavne hele kredsen.