Pas på: Her kommer flere til skade

02/12/2021 09:52

|

Christina Hansen

Foto; Sikkerhedsstyrelsen

Mest læste i dag

I 2020 var der 107 hændelser på el-anlæg. Det er en kraftig stigning i forhold til året før, viser ny rapport fra Sikkerhedsstyrelsen. Antallet af personskader er desværre også stigende og ligger på det højeste niveau i fem år.

Højspændingskabler og kabelskabe er de anlægstyper, hvor der sidste år skete flest ulykker og skader. Det viser en ny årlig rapport fra Sikkerhedsstyrelsen ”Hændelser i elanlæg 2020”. I alt er antallet af hændelser steget med 55 procent fra 69 hændelser i 2019 til 107 i 2020, det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi ved ikke, om stigningen skyldes, at de driftsansvarlige for elanlæg er blevet bedre til at indberette hændelser, og om der fortsat er et mørketal. Det er i hvert fald vigtigt, at alle er opmærksomme på indberetningspligten. Kun på den måde kan vi give branchen værktøjer til at lære af de ting, der er gået galt i årets løb, siger kontorchef Søren Assenholt Muff.

I Danmark er der pligt til at indberette ulykker af elektrisk karakter på elektriske anlæg. Indberetningspligten omfatter både personskader og skader på elektrisk materiel, brande og eksplosioner samt nær-ved-hændelser. Disse hændelser kan have en god præventiv effekt.

Flere kommer til skade

I 2020 var der heldigvis ingen dødsulykker. Men antallet af personskader er desværre inde i en kedelig udvikling og er nu på det højeste niveau i fem år. I alt fik Sikkerhedsstyrelsen 28 indberetninger om personskader. 16 personer er kommet til skade i forbindelse med lavspændingsanlæg, og 11 personulykker er på højspændingsanlæg.

- Skal man grave i nærheden af elektriske anlæg, så er det vigtigt for at minimere antallet af skader på kabler i jord, at entreprenørvirksomheden søger oplysninger i Ledningsejerregistret (LER) og kontakter netselskabet. Entreprenøren er også forpligtet til at instruere og infomere de medarbejdere, som skal arbejde i nærheden af et elektrisk anlæg, siger Søren Muff Assenholt.

Hovedparten af hændelserne med materiel skade var elbrande i kabelskabe, og hovedparten af hændelserne med højspændingskabler var graveskader.

Fakta:
Indberet straks efter ulykken

En elektrisk ulykke dækker både over personskader og skader på elektrisk materiel.

Når der sker en ulykke, er det den driftsansvarlige virksomhed, som skal indberette den til Sikkerhedsstyrelsen. Det er vigtigt, at ulykken bliver indberettet straks efter, at den er sket.

Uanset om der tale om personulykker eller alvorlige elbrande, skal der være en præcis beskrivelse af hændelsesforløbet, så vi efterfølgende kan klarlægge årsagen til ulykken.

Se masser af tips på videoer om bedre elsikkerhed på sik.dk eller app’en Tekniq EL