Nu forlænges dette: Borgerne skal sikres

23/11/2021 15:38

|

Christina Hansen

Shutterstock.com

Mest læste i dag

Forlængelse af visitationszone i Vollsmose og Korsløkke

Fyns Politi meddeler, at den visitationszonen, der udløber i dag tirsdag den 23. november 2021 kl 16.00 forlænges, således at den er gældende frem til den 7. december 2021 klokken 16.00. Det er politiets vurdering, at dette er nødvendigt for fortsat at forhindre utryghedsskabende kriminelle handlinger i Vollsmose og Korsløkke.

Fyns Politi har siden visitationszonens indførelse, modtaget anmeldelser om trusler eller lignende fra personer med en våbenlignende genstand i Vollsmose.

I visitationszonen er det i perioden gennemført en række visitationer, hvorunder er der blandt andet beslaglagt en kniv, en økse, 4 foldbare knive, og en peberspray.

Fyns Politi har fortsat en formodning om, at der tale om et opgør som led i en konflikt mellem personer, som har tilknytning til forskellige grupperinger i Vollsmose, og som har varet nogen tid.

Som følge af ovennævnte frygter Fyns Politi fortsat, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem disse personer/grupperinger under anvendelse af våben.

Politidirektøren ser det derfor nødvendigt at forlænge visitationszonen for at sikre, at borgerne, der bor og færdes i de berørte områder, kan færdes trygt og sikkert.

Visitationszonen forlænges til tirsdag den 7. december 2021 klokken 16.00.

Om visitationszonen: 

Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet i hele perioden. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område. Skønner politiet det nødvendigt, kan visitationszonen forlænges. 

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område: 

Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, ad Nyborgvej mod vest og videre ad Munkerisvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej til Nyborgvej og herfra ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen. 

Der henvise i øvrigt til det kort over området, der linkes til neden for.

Baggrund:

Visitationszonen blev oprettet tirsdag den 9. november 2021 klokken 16.00. Beslutningen blev truffet i forlængelse af en skudepisode, som fandt sted i Vollsmose mandag aften den 8. november 2021. 

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.