Nu er det højsæson: Pas på!

26/10/2021 09:08

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Når vi går til vintertid er der øget risiko for påkørsler af dyr.

Nogle dyr kan forvolde stor skade på bilen ved påkørsel og kræver brat opbremsning, mens det for andre dyrs vedkommende kan være mest sikkert at undlade at træde på bremsen

"Skiftet til vintertid kan forstyrre rytmen hos dyrene, og det medfører desværre et øget antal påkørsler af dyr i trafikken. Så hvordan optræder man mest sikkert, hvis uheldet er ude, og et dyr løber ud foran bilen? Det har vi forsøgt at finde ud af, og svaret er forholdsvis enkelt, selvom det også kræver en vis kynisme," siger Rasmus Boserup, kommunikationschef i OK i en pressemeddelelse.

Skyldsspørgsmål
Ifølge Forsikringsoplysningen er det størrelsen, det kommer an på, når det handler om biler og dyr i trafikken.

Tommelfingerreglen er, at du kan forsøge at undgå påkørsel af dyr på størrelse med en hund og opefter, mens mindre dyr altså bør køres over, hvis der ikke er andre muligheder.

”Man kører ikke dyr ned, hvis det kan undgås, men bremser man op for at undgå en påkørsel at et mindre dyr med risiko for, at en bagvedkørende kører op i en, vil man typisk få en del eller hele skylden, mens man ved at bremse op for et større dyr i samme situation ikke vil blive pålagt skyld. Skyldspørgsmål bliver vurderet ud fra gængs praksis, men i den sidste ende bliver der tale om en individuel vurdering,” siger konsulent Ole Vidstrup, Forsikringsoplysningen.

Han påpeger, at bilens kaskoforsikring altid betaler skaderne på den skadede bil efter påkørsel af et dyr, uanset hvad det har været for et dyr.

Selvom det kan virke kynisk, at mindre dyr må lade livet, mens større dyr har bedre muligheder i trafikken, så hænger det sammen med, at hensynet til risikoen for større ulykker vejer tungest, ligesom man også skal tage vejtypen i betragtning.

Der er med andre ord stor forskel på omfanget ved påkørsler i bymæssig bebyggelse og på motorveje, ligesom hensynet til især de bagvedliggende trafikanter spiller ind.

Parkér dyrevenligheden
Tidligere har en række politikredse skrevet på sociale medier om risikoen og reglerne for påkørsler af dyr:

“Vi modtager i disse dage adskillige anmeldelser om farlige situationer i trafikken, hvor gåse-forældre og deres gæslinger krydser stærkt trafikerede veje”, begyndte et opslag fra Nordsjællands Politi fx sidste efterår.

”Katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer på motorvejen i myldretiden på grund af en fugl på vejbanen er sjældent en god idé, og nogle gange er du desværre nødt til at tænke på dig selv og dine medtrafikanter, før du klodser bremserne,” sluttede opfordringen.

Og gæssene har af gode grunde ikke styr på røde og grønne trafiklys samt fodgængerovergange, og det skaber nogle uhensigtsmæssige situationer i trafikken med pludselige opbremsninger og sågar mennesker, der løber rundt med biler susende om ørerne med 110 km/t i forsøget på at genne gæssene på rette spor.

Så selvom trafikanternes hensigt er dyrevenlighed, skal man være opmærksom på, at hjælpsomheden ikke resulterer i en øget trafikmæssig risiko. 

Sådan undgår du påkørsel af vildt

  • Sænk hastigheden og vær særligt opmærksom:
  • I områder med tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen.
  • Ved starten og slutningen af hegn langs vejen
  • Om morgenen, når solen står op, og om aftenen, når den går ned
  • Husk: Mange dyr kommer i flok, og ser du et dyr, er der sandsynligvis andre tæt ved vejen

Hvad gør jeg, hvis jeg påkører et dyr?

Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 1812, hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr. Vagtcentralen kan instruere dig i, hvad du bør gøre og kan sætte dig i forbindelse med f.eks. nærmeste vildtplejestation.

Marker stedet, hvis du eller andre har påkørt et rådyr, som efterfølgende er flygtet.

Rekvirer en frivillig schweisshundefører gennem Dyrenes Vagtcentral. En schweisshund er en sporhund, som kan spore det flygtede, påkørte dyr.

Du kan selv bringe det tilskadekomne vilde dyr til en vildtplejestation, frem for at skulle vente på dyreredning, så kan dyret hurtigere få hjælp, og derved lide mindre og have større chancer for overlevelse. Inden du tager dig af dyret, skal du dog ringe 1812 eller til en vildtplejestation og få råd og vejledning om, hvordan du bedst håndterer dyret.

Du kan også kontakte Vejdirektoratet på 80 20 20 60 eller politiet på 114.

Sendes der hjælp er det vigtigt, at du altid bliver og venter ved ulykkesstedet, indtil hjælpen når frem