Minister: 'Det skal være slut!'

22/11/2021 09:53

|

Christina Hansen

Transportminister Benny Engelbrecht / Transportministeriet

Mest læste i dag

Flere parkeringsafgifter til udenlandske lastbiler bliver betalt

22.11.2021 09:50:35 CET | TransportministerietDel

Arbejdet med opkrævning af parkeringsafgifter hos udenlandske vognmænd går langsomt fremad.

Siden januar 2019 har Færdselsstyrelsen varetaget parkeringskontrollen på statens rastepladser herunder opkrævning af parkeringsafgifter hos udenlandske chauffører og vognmænd. Færdselsstyrelsen indgik i begyndelsen af året en aftale med opkrævningsvirksomheden Euro Parking Collection (EPC), der skal hjælpe med at få de ubetalte afgifter hjem.

Ved udgangen af september har Færdselsstyrelsen oversendt 5.711 ubetalte afgifter til behandling hos EPC. Påmindelses- og rykkerproceduren er igangsat i 1.220 af sagerne, og per 30. september 2021 er 527 afgiftssager afsluttet med indbetalinger.

- Det skal være slut at man kan misbruge vores rastepladser og efterlade et spor af ubetalte afgifter, bare fordi lastbilen hører til i udlandet. Det skaber en unfair situation for de danske lastbiler, der først og fremmest sjældnere parkerer ulovligt, men også i meget høj grad betaler de parkeringsafgifter, de bliver pålagt. Det går stadig langsomt med at få afgifterne hjem, men det er positivt, at arbejdet med at få udenlandske vognmænd til at betale parkeringsafgifter rent faktisk er i gang, og vi kan se, at når de får en rykker, så betaler mere end 40 procent også afgiften. Det tal skal vi gerne have op og så skal vi have flere sager sendt til gældsinddrivelse, siger transportminister Benny Engelbrecht.

EPC er ved at indhente de nødvendige informationer hos de respektive landes myndigheder i 4.430 af sager, så påmindelses- og rykkerproceduren kan igangsættes. 522 sager er afsluttet uden betaling, blandt andet britiske afgifter, der er afvist på grund af forældelsesfrist i hjemlandet, fordi vognmanden har klaget over afgiften og fået medhold, eller mangelfulde data i bilregisteret i hjemlandet. Der er desuden flere lande, der har en lang sagsbehandlingstid, herunder Polen, Rumænien og Bulgarien.

EPC får kun betaling for de afgifter, de har succes med at inddrive. Opkrævningsvirksomheden får 20 procent af de afgifter, de medvirker til, bliver betalt.