Mand har delt 887 intim billeder af andre

19/08/2021 09:15

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Mange borgere er bekymrede for deling af intime billeder

Omkring 100 borgere har siden juni måned kontaktet Nordsjællands Politi i sag, hvor en 26-årig mand er sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget deling af intime billeder.

I en sag, hvor en 26-årig mand ifølge politiets oplysninger har været administrator af et mappesystem, hvorfra der er blevet delt intime billeder af 887 borgere, har Nordsjællands Politi nu sendt breve ud til alle de borgere, som tidligere er blevet identificeret som forurettede i sagen. 

Ud over de borgere, som Nordsjællands Politi har skrevet til, har man fået henvendelser fra omkring 100 borgere, som var bekymrede for, om der var blevet delt billeder af dem i forbindelse med sagen. 

"Det er helt forståeligt, at der er borgere, som er bekymrede for, om de også er blandt dem, der har fået delt billeder. Vi har kontaktet alle dem, som vi har identificeret, så har man ikke hørt fra os, kan man gå ud fra, at man ikke er blandt dem, som har fået delt billeder i denne sag," siger Kasper Guldager, politikommissær i Nordsjællands Politi.

De mange henvendelser har medført, at svartiden til de borgere, der er omfattet af sagen, er blevet længere end først antaget, men Nordsjællands Politi forsikrer, at alle, der har henvendt sig i sagen, nok skal få svar, skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Umiddelbart efter, at sagen kom til Nordsjællands Politis kendskab, blev billederne sikret som bevismateriale, hvorefter politiet anmodede de platforme, hvor billederne lå, om at sørge for, at billederne blev slettet.

Når efterforskningen er afsluttet, bliver sagerne videregivet til anklagemyndigheden. 

Fakta:

Straffelovens § 232 stk. 1 om blufærdighedskrænkelse (underlagt offentlig påtale):
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået overfor et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Straffelovens § 264d (underlagt betinget offentlig påtale):
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed (…). Stk 2.: Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.