Hver tredje mister livet i disse ulykker

10/12/2021 09:30

|

Christina Hansen

Foto: Vejdirektoratet

Mest læste i dag

En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at der i 2020 var færre trafikdræbte end året før.

Men især eneulykker, uopmærksomhed og påvirkede trafikanter fylder negativt i statistikken.

Mindre trafik og ændrede rejsevaner på grund af corona i 2020 har medvirket til, at der var færre trafikdræbte.

Sidste år mistede 163 personer livet i trafikken i Danmark mod 199 personer året før.

Det er det laveste antal dræbte i trafikken på et år, siden ulykkesstatistikken startede i 1930.

"Nok er der tale om et lavt antal trafikdræbte, men 163 dødsfald er stadig mange. Vi skal have det tal endnu længere ned, og vi er politisk i fuld gang med at bidrage til den udvikling. For blot en uge siden besluttede vi i aftalekredsen bag infrastrukturaftalen at udmønte 50 millioner kroner af de i alt 700 millioner kroner, som er afsat i aftalen til forbedret trafiksikkerhed. De første midler vil blive taget i brug allerede næste år til netop at forebygge eneulykker og frontalkollisioner, som vi kan se er de helt store syndere i rapporten for 2020. Det er vigtigt, at vi nu kan sætte handling bag ordene og prioriterer trafiksikkerheden. Samtidig er det vigtigt at understrege, at trafiksikkerhed også kræver, at alle bilister har øjnene på vejen og hænderne på rattet, når de kører bil," siger transportminister Benny Engelbrecht.

Tre ud af fire af de trafikdræbte i 2020 var mænd og andelen af ældre over 75 år udgjorde 23 procent af de dræbte.

Hele 67 procent af dødsulykkerne skete i landzone – altså uden for byzonetavlerne. Blandt de trafikdræbte bilister brugte 30 procent ikke sele, og uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering var medvirkende til 61 procent af alle dødsulykkerne, der skete i 2020.

Hver tredje trafikdræbte mistede livet i en enelykke.

Rapporten viser, at tæt på en tredjedel (32 procent) af alle dødsulykker i 2020 var en eneulykke, hvor der ikke var andre trafikanter involveret. I ca. halvdelen af eneulykkerne har høj hastighed været medvirkende til, at ulykken skete, og fire ud af 10 førere i eneulykker var påvirket af spiritus, medicin eller narko.

Ifølge afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet kan corona-pandemien have haft betydning for, at 2020 var et år med mange eneulykker:

”De alvorlige eneulykker sker typisk med høj hastighed. Her kan nedgangen i trafikken i 2020 og den mere plads på vejene have skabt grobund for højere hastighed og dermed mere alvorlige ulykker med personskade. I kølvandet på rapporten er det tydeligt, at vi fortsat skal have fokus på hastighedskontrol, hvis vi skal sænke antallet af ulykker med alvorlig personskade. Hastighedskontrol er en effektiv måde at få bilisterne til at overholde hastighedsgrænsen,” understreger Marianne Foldberg Steffensen.

Rapporten viser desuden, at over halvdelen af eneulykker med dræbte i de seneste fem år er sket i weekenden. Her er føreren oftere påvirket af spiritus, end det er tilfældet i eneulykker, der er sket på hverdage.

Læs hele Vejdirektoratets rapport Dødsulykker 2020.