Højesteret opløser Loyal To Familia

01/09/2021 12:35

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Højesteret har onsdag opløst banden Loyal To Familia (LTF) ved dom.

Anklagemyndigheden har i dag ved Højesteret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt øjemed. LTF opløses derfor. Dermed stadfæster Højesteret to tidligere afgørelser fra Københavns Byret og Østre Landsret.

Det er en historisk afgørelse i medfør af Grundloven.

Grupperingen Loyal To Familia virker ved vold, og derfor kan indgrebet ske, i forhold til de grundlæggende frihedsrettigheder.

Dommerne har dermed besluttet at politiets forbud i september 2018 var lovligt.

Hvad siger Grundloven?

Sagen handler om, hvorvidt Loyal To Familia er en forening, der virker ved vold og derfor skal forbydes.

Dermed er det Grundloven paragraf 78, der er i spil: Stk. 1. Borgere har ret til at danne foreninger.

De behøver ikke at spørge nogen først. Men foreningen skal være lovlig.

Det vil sige, at dens formål ikke må være at begå ulovligheder.

Stk. 2: "Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

Kilde: Retsinformation.dk

Banden Loyal to Familia (LTF) er en forening, der har et ulovligt øjemed, og derfor skal foreningens opløses efter grundlovens § 78, stk. 1.
Den afgørelse er Højesteret i dag kommet frem til i en historisk og principiel dom, det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Højesteret fandt i modsætning til landsretten ikke, at LTF også skal opløses efter §78 stk. 2, da det ifølge Højesteret kræver, at kriminaliteten er sket med det sigte at påvirke ”anderledes tænkende”, hvilket ikke er tilfældet.

"Det er principielt og historisk, at en forening i Danmark bliver opløst ved domstolene, fordi foreningen har et ulovligt øjemed. Med dommen fra Højesteret er sagen endelig afgjort, og dermed har retssystemet sendt et klart signal om, at vi som samfund ikke accepterer en forening som LTF," siger rigsadvokat Jan Reckendorff, der har ført sagen ved Højesteret for anklagemyndigheden.

LTF har været forbudt siden den 4. september 2018, hvor Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod grupperingen.

Samtidig indbragte Københavns Politi sagen for Københavns Byret med påstand om, at det foreløbige forbud kendtes lovligt, og at foreningen skulle opløses ved dom. 

Københavns Byret gav i januar 2020 anklagemyndigheden medhold i, at LTF er en forening, der i strid med grundlovens § 78 anvender vold og strafbare midler til at nå sit ulovlige formål.

Byretten fastslog også, at det foreløbige forbud mod LTF nedlagt den 4. september 2018 er lovligt.

Østre Landsret kom i en dom i november frem til samme resultat.