Her er reglerne: Det er hærværk hvis du gør dette

25/10/2021 13:02

|

Christina Hansen

Foto. Politi

Mest læste i dag


Nu er de her, og du har højst sandsynligt allerede stødt på flere af dem: valgplakaterne. De hænger i lange rækker under hinanden i lygtepælene og kæmper om din opmærksomhed.

Men hvordan er det lige med reglerne på området? De må ikke bare hænge hvor som helst eller i hvilken som helst højde. Der er nemlig regler for, hvor, hvordan og hvor længe valgplakaterne må hænge i det offentlige rum, det oplyser Politiet i en pressemeddelelse.

Bliver du i tvivl om reglerne, så læs om reglerne på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside, der oplister reglerne for valgplakaterne. 

På siden fremgår det bl.a., at valgplakaterne ikke må være større end 0,8 m2, at de skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, at de bl.a. ikke må hænge på eller over motorveje og motortrafikveje, og at de ikke må ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Dette er blot nogle af reglerne, der er nævnt her. Læs dem alle på ovenstående side. 

I strid med reglerne
Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt påbud herom, og overholdes påbuddet ikke kan Vejmyndigheden nedtage valgplakaterne. 

Det er kommunerne, der er myndighed for de kommuneveje, som ligger i de respektive kommuner og Vejdirektoratet, der er det for de statslige veje. Det er altså disse myndigheder, du skal tage fat i, hvis du har spørgsmål og/eller mener, at nogle valgplakater ikke er ophængt efter de gældende regler.

Læs også mere om ophængning af valgplakater på Vejdirektoratets hjemmeside.

Og der er altså tale om hærværk, hvis du tegner på plakaterne, ødelægger dem på anden måde eller river dem ned, så lad være med det – også selvom du er uenig med kandidaten.