Grundejer dømt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven

16/03/2022 20:44

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

46-årig grundejer dømt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.


Retten på Bornholm har den 15. marts idømt en 46-årig mand bødestraf samt tvangsbøder for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens §26 ved ulovlig skiltning.


En 46-årig grundejer på Dueodde blev torsdag dømt for at have overtrådt naturbeskyttelseslovens §26, ved at have opsat ulovlig skiltning ved stierne til grunden.

Manden skal betale en bøde på 2.500 kroner og pålægges derudover at fjerne den ulovlige skiltningen inden den 1. juni 2022.

Hvis skiltningen ikke fjernes, skal manden betale en tvangsbøde på 3.000 kr. for hver påbegyndt måned efter fristens udløb.

I dommen fastsætter Retten på Bornholm bøden lavere, end Bornholms Regionskommune havde lagt op til.

I dommen begrundes bødenedsættelsen med følgende: ”Retten lægger ved bødens udmåling som formidlende omstændighed vægt på sagens meget langstrakte tidsforløb, der efter det oplyste ikke kan antages at skyldes tiltaltes forhold, men i det væsentlige må tilskrives regionskommunens langsommelige sagsbehandling.” Chefanklager Marina Moltke-Leth er tilfreds med dommen og udtaler i den forbindelse: ”Jeg havde forventet en bødenedsættelse, idet sagen har stået på siden starten af 2018, hvor den tiltalte fik et påbud af Bornholms Regionskommune om at fjerne den ulovlige skiltning.”

Hvorfor er det ulovlig skiltning?
Naturbeskyttelseslovens §26 omhandler offentlighedens ret til at færdes til fods og på cykel ad veje og stier i det åbne land. Udover at stierne i den konkrete sag løber igennem privat grund, er de også adgangsveje til Fyret og til det fredede klitområde. De opsatte skilte, hvorpå der blandt andet står ”privat grund” og ”adgang forbudt for uvedkommende”, bliver i Rettens begrundelse beskrevet som ”skræmmeskilte”, der kan afholde offentligheden fra at benytte sig af stierne, og af den grund er skiltene ulovlige.

Til spørgsmålet om hvorvidt det generelt er ulovligt at sætte skilte op på privat grund med stier i det åbne land, som offentligheden har ret at færdes på, siger chefanklager Marina Moltke-Leth: ”Det er ikke i sig selv ulovligt at sætte skilte op på privat grund med stier i det åbne land, men det skal gøres på en måde, så det ikke er er i strid med naturbeskyttelsesloven og offentlighedens adgangsret til naturen.”

Den 46-årige grundejer på Dueodde, som nægtede sig skyldig, skal nu tage stilling til, om han vil anke dommen.