Flere typer overtrædelser af disse turister

10/02/2022 15:07

|

Christina Hansen

Foto: Politi

Mest læste i dag

Flere typer af overtrædelser i busser med skiturister

Tungvognscenter Øst kontrollerede skibusser fredag og søndag i den forgangne weekend ved Køge Bugt Motorvejen. Flere typer af overtrædelser relateret til både køretøjer og chauffører blev konstateret.

På kanten til de store vinterferieuger har Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi gennemført to kontroller af busser med skiturister enten på vej sydpå eller på vej hjem efter en skiferie.

I alt 35 busser blev i den forgangne weekend kontrolleret i den målrettede færdselsindsats, der om fredagen foregik ved motorvejsrastepladsen i Karlslunde og om søndagen ved Transportcentret i Køge.

Personalet fra Tungvognscenter Øst kunne konstatere overtrædelser både inden for færdselslovens område, men også inden for lovgivningen for busområdet, idet fredagens kontrol i Karlslunde gav følgende sager:

- I to tilfælde blev udenlandske busser med tilkoblet påhængsvogn målt med en hastighed over det tilladte, hvor den ene blev målt til at køre mindst 97 km/t mod højst tilladt 80 km/t for vogntoget
- En dansk bus opfyldte ikke betingelserne for syn og godkendelse, idet bussen var monteret med en skikasse, uden at bussen efterfølgende var blevet godkendt med sin forøgede vægt og længde efter denne tekniske ændring af køretøjet
- To chauffører i en tom, udenlandsk bus med tilkoblet påhængsvogn havde ikke overholdt køre-/hviletidsbestemmelserne, idet de manglede 1 time 20 minutter i at have overholdt den daglige hviletid på ni timer, ligesom sikkerhedswiren til den tilkoblede påhængsvogn ikke var monteret korrekt.

Ved søndagens kontrol i Køge var tungvognscentrets bremseprøvestand også i brug. Resultaterne af kontrollen blev følgende:

- Tre påhængsvogne tilkoblet busser kunne ikke bremse tilstrækkeligt, idet bremseevnen på en af påhængsvognene var helt nede på 5 %, hvilket medførte nummerpladeinddragelser og sigtelse mod de respektive buschauffører for overtrædelse af færdselsloven,
- Hverken chaufføren og medføreren på en dansk bus med tilkoblet påhængsvogn havde den rette kørekortkategori til vogntoget, idet de begge manglede kørekortkategorien D/E.
- I en udenlandsk bus blev det konstateret, at den registrerede bruger af køretøjet ikke var i overensstemmelse med tilladelsesindehaveren.
- To danske busser havde ikke fået tilset deres ildslukker inden for det seneste år

De to kontroller kom efter, at Tungvognscenter Øst i januar måned 2022 afviklede et online orienteringsmøde for ca. 30 medlemmer af brancheforeningen Dansk PersonTransport, hvor netop fokuspunkter for politiets kontroller af busser blev gennemgået sammen med et uddrag af gældende regler inden for busområdet.

”Kontrollerne blev udført efter det afholdte informationsmøde og netop nu, hvor det er højsæson for bustransport af skiturister til destinationer ofte langt væk. Sikkerheden for passagererne skal være i orden på disse lange køreture”, udtaler politikommissær Steen Bischof som leder for personalet i Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi.

I sagerne med påhængsvognene, der blev frakoblet af forskellige årsager, blev busserne pakket om, således at bagagen kunne tages med videre under hensyntagen til, at godset ikke spærrede for udgangene i køretøjerne. De frakoblede påhængsvogne blev stående og måtte afhentes på anden måde.