Flere kommuner i store problemer

15/09/2021 09:26

|

Christina Hansen

Foto: PR

Mest læste i dag

Ny affaldsordning skaber problemer for danske kommuner

Regeringens nye affaldsordning dikterer, at alle danskere nu skal sortere deres affald i langt højere grad. Trods dispensationer har kommunerne svært ved at efterleve de nye regler, og især affaldslogistikken volder problemer.

Tilbage i juni måned 2020 vedtog regeringen og et bredt flertal i Folketinget en aftale, der skal sikre en klimaneutral affaldssektor i 2030. Aftalen indeholder en ny affaldsordning, som samtlige af landets 98 kommuner skal efterleve pr. 1. juli i år. Ordningen dikterer, at affaldssorteringen over hele landet skal strømlines, hvilket bevirker, at alle danskere skal sortere deres affald i ti fraktioner – mad, papir, pap, metal, glas, tekstil, plast, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

8 ud af 10 danske kommuner er ifølge KL imidlertid ikke klar til at løfte opgaven, og især logistikken bag affaldshåndteringen er slet ikke parat. Senest har forligskredsen været nødsaget til at give dispensation til 73 kommuner, der ikke er klar til at imødekomme den oprindelige deadline. Den nye tidsfrist hedder nu december måned 2022.

En af de kommuner, der trods den nye tidsfrist mærker udfordringerne, er Kerteminde Kommune. Her oplever de massive logistikudfordringer primært i form af udbudsprocessen, hvor private selskaber skal have rimelige betingelser for at byde og levere på transportydelser samt skraldebiler og -spande. Forsyningsselskabet er også frustreret over regeringens korte tidsfrister.

– Som kommunalt ejet selskab vil vi meget gerne vil være med til at løfte opgaven, og vi kaster os over de opgaver og udfordringer, vi møder. Når det er sagt, så har det været utrolig frustrerende, at politikerne og embedsmændene i næsten et år ikke har lyttet til branchen. Vi har tidligt i processen gjort opmærksom på, at det ikke kan lade sig gøre at løfte opgaven på så kort tid, men desværre har de politiske parter indtil for ganske nylig afvist en saglig dialog om tidsplaner, siger Michael Høj-Larsen, der er direktør hos Kerteminde Forsyning A/S, og som sidder i bestyrelsen for Dansk Affaldsforening.

Miljømæssig gevinst på Langeland

Hos Langeland Kommune er man ligeledes ikke i mål med ordningen, men i kommunens forsyningsselskab starter man ikke helt fra bunden. En ny omlastestation har allerede givet en miljømæssig gevinst.

– Vi købte i 2019 en ny omlastestation hos Varig Teknik & Miljø A/S, og det giver os nu en klar fordel og et stort forspring i forhold til at komme i mål med den nye ordning. Vi har på bare et år reduceret antallet af lastvognstog, der krydser Langelandsbroen med affald fra omlastestationen, fra 1.850 til kun 412. Den resterende del af projektet er nu i planlægningsfasen, og vi mangler blandt andet at få hele affaldslogistikken og implementeringen ude ved borgerne på plads, hvilket er en kæmpe stor opgave, siger Jeanette Nissen Rasmussen, der er genbrugschef hos Langeland Forsyning.

Løsningen ligger klar

Hos virksomheden Varig Teknik & Miljø A/S, der siden 1955 har serviceret kommuner, virksomheder og institutioner med affaldshåndtering, står man klar med en løsning, der kan hjælpe landets kommuner med at få styr på affaldslogistikken.

Virksomheden har blandt andet udviklet et bioaffaldssystem, der håndterer restaffald effektivt og miljørigtigt.

– Vores løsning består af et system, hvor affaldet tippes ned i en lukket tragt, og herefter skubbes det væk og ned i de rette beholdere afhængig af fraktionen. Derved minimeres restaffald og lugtgener samtidig med, at problemer med rotter og måger reduceres. Bag systemet kører der ikke store maskiner. Logistikcentret styres på en computer af en enkelt mand, og dermed tilgodeses både økonomi og arbejdsmiljø, siger Preben From Hansen, der er direktør hos Varig Teknik & Miljø A/S.

Preben From Hansen fortæller videre, at der ligger en stor miljømæssig gevinst i systemet. Der anvendes kun to til fire kilowatt per tons affald, der presses. Det er væsentligt under energiforbruget i et normalt affaldshåndteringssystem.