Flere kommuner er ramt af livsfarlig bakterie: Rekordmange tilfælde

20/09/2021 09:12

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

I sidste uge skrev Senest.dk, omkring en fremtræden sygdom.

Danmark har en af EU’s højeste incidensrater for legionella, og antallet af dødsfald er stigende.

Danmark er et af de lande i EU der har sværest ved at undgå den potentielt dødelige legionellabakterie.

Bakterien smitter gennem varmtvandsforsygningen, og derfor skal problemet løses teknisk.

Nu foreligger der en undersøgelse af hvilke kommuner der er værst ramt, når det gælder legionella-baktierien.

Her er fem kommuner særligt ramt.

Statens Serums Institut (SSI) oplyser i en ny rapport, at der er rekord mange tilfælde af legionærsygdom.

Derudover viser rapporten, at der er stor forskel på, om man er i risiko for at blive smittet med bakterien, alt efter hvor man bor i landet.

Ifølge redegørelse af rapporten er fem kommuner i risikozonen.

Her er der tale om kommunerne: Hørsholm, Kolding, Læsø, Randers og Nordfyns Kommuner.

I disse kommuner ligger de alle i den værste kategori med 55-152 smittetilfælde ud af 100.000 indbyggere.

I kategorien der følger lige efter finder man kommunerne Helsingør, Nyborg og Odense Kommuner.

Søren Uldum, fagchef ved afdeling for bakterier, parasitter og svampe ved SSI fortæller, at man ikke har kunne finde en entydig forklaring på de store forskelle:

"Når vi kigger på forskellige byer og regioner, så ser vi, at varmtvandsanlæggene i høj grad er kolonialiserede med legionella, men der er ikke den store forskel i, hvor høj grad det er. Det handler sandsynligvis om, at mere smitsomme og sygdomsfremkaldende legionella-arter er mere udbredte i nogle dele af landet sammenlignet med andre steder. Det har helt sikkert en betydning for antallet af legionella-tilfælde lokalt," siger han.

Hvad kan du som forbrugere gøre?

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (en såkaldt aerosol), der er forurenet med Legionella

Legionella findes dog i alle fugtige miljøer (fx. kompost og slam fra renseanlæg), specielt hvis der sker en opvarmning til over 20 °C. 

Idet mange forskellige anlæg kan sprede forstøvet vand, er der i mange tilfælde flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

I sjældnere tilfælde kan man blive smittet ved at fejlsynke vand, der er forurenet med Legionella.

For at undgå vækst af Legionella vandsystemer i boliger er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 50 °C.

Desuden er det vigtigt, at varmt og koldt vand først blandes, lige når det skal bruges. Vand, der har lange opholdstider ved temperaturer mellem 20 og 50 °C (fx spabade og vand i køletårne), og hvor aerosoler kan komme i kontakt med mennesker, skal behandles med stoffer (biocider), der hindrer vækst af bakterier.