Flere end 100.000 danskere oplever denne slags vold: Har meget alvorlige konsekvenser

16/12/2021 11:12

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

108.000 personer blev i 2020 udsat for psykisk vold, anslår en netop offentliggjort offerundersøgelse.

Det er dobbelt så mange som rammes af fysisk vold.

Offerundersøgelsen, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd står bag, viser, at ofte oplever meget alvorlige følger.

Siden 2019 har psykisk vold i nære relationer været ulovligt, og nu belyser den årlige offerundersøgelse ’Udsathed for vold og andre former for kriminalitet’ for første gang ofrenes oplevelser. Psykisk vold i et parforhold kan komme til udtryk som overvågning, kontrol, systematiske ydmygelser, manipulation, trusler eller isolation.  

Ofrene for volden risikerer at få svære mén, og det er derfor godt, at der nu er sat fokus på det, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Ingrid Soldal Eriksen: 

- De nye tal viser, at psykisk vold er meget udbredt, og ofrene oplever, at den psykiske vold har alvorlige følger. Vi får også bekræftet vores antagelse om, at især kvinder rammes af psykisk vold, og det kan derfor overraske, at fire ud af ti ofre er mænd. 

Psykisk vold påvirker ofrenes liv og selvværd 

Psykisk vold kan få alvorlige konsekvenser som angst, depression og PTSD, og den nye undersøgelse viser, at ofrene vurderer psykisk vold lige så alvorlig som ofre for fysisk vold. 

Seks ud af ti ofre finder, at den psykiske vold er alvorlig eller meget alvorlig, og mere end fire ud af ti vurderer, at den psykiske vold påvirker deres liv eller selvværd i høj eller meget høj grad.  

Men fordi volden ikke er fysisk, er den svær både at identificere og bryde ud af. 

- Vi opfordrer ofre og særligt netværket omkring ofret til at række ud for at søge eller yde den nødvendige hjælp. Psykisk vold er tabubelagt og ofte svært at få øje på. Ofrene vænner sig ofte til volden og mister evnen til at skelne mellem rigtigt og forkert. Derfor er et opmærksomt netværk ekstremt vigtigt, siger Ingrid Soldal Eriksen. 

Psykisk vold fører ofte til, at offeret bliver isoleret og selv underdriver omfanget af volden.

Det er derfor vigtigt, at man spørger ind uden at virke fordømmende, når man vil gribe ind som pårørende – søster, ven eller kollega. 

- Ofte er psykisk vold forbundet med skam, skyld og frygt, som gør det svært at indse, at man har brug for hjælp. I første omgang skal man som pårørende være meget tydelig omkring, at man står klar til at hjælpe, når offeret selv er klar. Start fx med at spørge ind til kæresterelationen, lytte og forsigtigt udtrykke din bekymring. Man kan også ringe til den nationale hotline på 1888, der døgnet rundt tager imod anonyme opkald, siger Ingrid Soldal Eriksen.