Efterforskning af kommune: Her er resultatet

07/03/2022 13:39

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag

Efterforskningen af anmeldelser i relation til Fredericia Kommune er afsluttet

Resultatet af efterforskningen af anmeldelser om i alt tre forskellige mulige strafbare forhold er nu afleveret til Anklagemyndigheden til juridisk vurdering og afgørelse af, om der skal rejses tiltale.

Det er en grundig og ganske omfattende efterforskning, der har strakt sig over ca. ét år, der nu skal gennemgås og vurderes.

’Det er tre forskellige anmeldelser med hver sit indhold, der har været under efterforskning. Derfor har det være nødvendigt at gennemgå en stor mængde skriftligt materiale for ud for gennemførelse af en række afhøringer og genafhøringer´ fortæller politiinspektør Carit Andersen, leder af Efterforskningscentret i Sydøstjyllands Politi.

Sagen drejer sig som nævnt om tre forskellige forhold.

Den første omhandler en tidligere borgmester i Fredericia og hans hustrus køb af en byggegrund af Fredericia Kommune i 2016.

Den tidligere borgmester er i den forbindelse anmeldt for muligt misbrug af offentlig hverv.

Der er også anmeldelse rettet mod nævnte tidligere borgmester og en nu tidligere kommunaldirektør for mulig overtrædelse af kommunalstyrelsesloven §61 og straffelovens § 157, der begge omhandler grov pligtforsømmelse.

Endelig er der indgivet anmeldelse, der vedrører ’læk’ af en advokatundersøgelse af forholdene, der angiveligt skulle være fortrolig. 

Sydøstjyllands Politi modtog i januar 2021 anmeldelse fra en borger og den 12. marts 2021 modtog Sydøstjyllands Politi ligeledes anmeldelse fra Fredericia Kommune.

Sidstnævnte anmeldelse var ledsaget af advokatundersøgelsen, udarbejdet af advokatfirmaet Horten efter anmodning fra Fredericia Kommune. 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere, hvornår anklagemyndighedens gennemgang og vurdering af sagsmaterialet kan være afsluttet. Når tiltalespørgsmålet afgjort, så vil sagens parter skulle underrettes før offentligheden eventuelt kan orienteres.

Sydøstjyllands Politi kan af hensyn til tavshedspligten i en verserende straffesag ikke oplyse yderligere nu. Det er forventningen, at afgørelsen af tiltalespørgsmålet vil blive omtalt i en pressemeddelelse, så snart det er muligt.