Efter kritik af 112: Nu skal det undersøges

15/09/2021 09:47

|

Christina Hansen

Arkivfoto - presse-fotos.dk

Mest læste i dag

Forretningsudvalget fik her tirsdag en redegørelse fra Akutberedskabet vedrørende opkald til 112, der ikke besvares inden for 22 sekunder.

På regionsrådsmødet tirsdag den 21. september skal regionsrådet tage stilling til et kommissorium, der skal afdække situationen omkring opkald til 112, men allerede nu går administrationen i gang med at undersøge sagen.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) har Forretningsudvalget i ryggen, når han kritiserer ledelsen i Akutberedskabet for manglende orientering om stigende aktivitet og et stigende antal kald, der ikke besvares inden for 22 sekunder.

Flere medier har de seneste dage beskrevet, hvordan medarbejdere i Region Hovedstadens Akutberedskab oplever stigende travlhed på op til 38 procent i juli måned og et stærkt stigende antal opkald til 112, som bliver videresendt fra alarmcentralen til Akutberedskabets vagtcentral, men ikke besvares inden for 22 sekunder.

”Da jeg hørte om det her gennem medierne, bad jeg straks om en redegørelse. Politikerne er i dag blevet præsenteret for et forslag til et kommissorium. Det vil blive forelagt for Regionsrådet på tirsdag, hvor partierne kan tilkendegive deres endelige holdning til undersøgelsens udformning. Men jeg har bedt administrationen om allerede nu at gå i gang med at tilrettelægge arbejdet og samle data og blive klogere på de her markante stigninger. Vi er i Forretningsudvalget utilfredse med, at vi ikke tidligere har hørt om sagen,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S), der samtidig fastslår, at Forretningsudvalget kommer til at følge udviklingen på alarmcentralen tæt, for der skal være tryghed om, at hjælpen kommer, når man ringer 112.

Forretningsudvalget blev forud for det ordinære møde i dag orienteret af Akutberedskabet, og herfra blev det fastslået, at ingen opkald “mistes”. Alle borgere får hjælp, og 99,5 procent af alle opkald i år har været håndteret inden for 30 sekunder, men stigningen i de opkald, der venter, når der er spidsbelastning, har ledelsesmæssigt fokus i Akutberedskabet. Bl.a. er der ansat og vil komme flere medarbejdere til regionens vagtcentral.

Kritik af manglende orientering

Regionsrådsformanden kan godt slå fast, at hans kolleger i Forretningsudvalget med stor bekymring har fulgt mediernes afdækning af opkald til 112 – og der blev givet udtryk for, at det er kritisabelt, at Akutberedskabet ikke tidligere og af egen drift har orienteret Regionsrådet om den stærke stigning i antallet af disse opkald i sommeren 2021.

”Vi har brug for sikkerhed for, at alle borgere får den akutte hjælp, de har behov for, uden unødvendige forsinkelser. På den baggrund lægger vi op til en tilbundsgående redegørelse for situationen og løsninger på den. Vi forventer, at Akutberedskabet selv gør noget. Og så må vi politisk træffe nogle hurtige beslutninger om fx flere ressourcer til alarmcentralen, mens vi også ser på nogle mere langsigtede løsninger.”

Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) ser frem til en grundig undersøgelse af sagen.

”Vi er mange, der har behov for en grundig beskrivelse af, hvad der helt konkret sker, når man som borger ringer 112 i en travl periode. Så det er vigtigt, at vi med undersøgelsen kan få slået fast, at der ikke er borgere, der ikke får den hjælp, de har brug for. Vi skal også se på løsninger, hvis borgere venter unødvendigt længe i telefonen,” siger Christoffer Buster Reinhardt.