Disse straffe skærpes: Det kan blive dyrt

29/11/2021 10:43

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock

Mest læste i dag


Sidste år trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene er skærpet med en tredjedel, hvis du udsætter andres liv og førlighed for fare ved at affyre for eksempel kanonslag mod andre

Syd- og Sønderjyllands Politi oplever for tiden, at der bliver affyret fyrværkeri flere steder i politikredsen og har også modtaget enkelte anmeldelser, om at der er blevet kastet kanonslag tæt på personer.

”Men det kan blive en meget dyr fornøjelse”, advarer vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sidste år trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene er blevet skærpet med en tredjedel, hvis man udsætter andres liv og førlighed for fare ved at affyre fyrværkeri mod dem – uanset om det er mod almindelige borgere eller ansatte i offentlig tjeneste som politi og brandvæsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke været ramt af denne type hændelser. Og sådan skulle det gerne fortsætte, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård:

”Vi opfordrer alle forældre til at understrege over for deres børn og unge, hvordan de skal håndtere fyrværkeri, både i forhold til deres egen og andres sikkerhed. Dels er det meget farligt at skyde fyrværkeri af rettet mod andre, dels kan det udløse en stor plet på straffeattesten, der vil påvirke den unge mange år ud i fremtiden”, advarer Christian Østergård.

Fakta
• Det er ulovligt at affyre fyrværkeri mod andre – det gælder både almindelige borgere og ansatte i offentlig tjeneste som politi, brandvæsen og hjemmepleje. 
• Folketinget har skærpet lovgivningen, så straffene på området er øget med en tredjedel.
• Affyrer du fyrværkeri mod almindelige borgere, kan der være tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 252 (forsætlig fareforvoldelse ved affyring af fyrværkeri mv.). Før strafskærpelsen lå straffene typisk på fængsel i 10 - 60 dage.
• Affyrer du fyrværkeri mod ansatte i offentlig tjeneste, er der tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 119 b, der er en ny bestemmelse. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til otte år. Før strafskærpelsen lå straffene typisk på fængsel i 4 – 9 måneder.

Pressekontakt