Dette kan spare samfundet for 557 miloner kroner alene i december

13/12/2021 11:17

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

Hvis vi indfører hjemmetest i stedet for de kviktest, der er betingelsen for blandt andet kunne møde på arbejde, i skole eller daginstitution, vil statskassen alene i december måned spare 368 millioner kroner.

Derudover kommer en tidsbesparelse på to millioner timer, hvilket svarer til cirka 190 millioner kroner i sparede tidsomkostninger, viser en ny analyse fra SMVdanmark

En corona-kviktest i et testcenter koster 133 kr. inkl. prisen for podning. Men det er langt fra hele omkostningen. Testpersonen skal hen til testcenteret, stå i kø og så hjem eller tilbage  på arbejdet igen. Desuden lægger selve podningsopgaven beslag på arbejdskraft, som erhvervslivet mangler lige nu. 

Hjemmtest er langt billigere og kan spare samfundet for over en halv mia. kr. alene i december, viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark, mener, det er vigtigt at vurdere alle redskaber og tage stilling til, om noget kan gøre corona-situationen lettere, og her er de økonomiske og tidsbesparende aspekter helt oplagte at tage fat i, mener han.

”Hvis hjemmetest vurderes at kunne bruges som substitut for kviktest, så anbefaler SMVdanmark klart, at redskabet bliver bragt i spil hurtigst muligt. Det giver både en stor økonomisk besparelse og sikrer samtidigt mere tid på arbejdspladsen, hvor medarbejderne ikke længere vil skulle stå i lange testkøer for at kunne møde på arbejde. Som sidebemærkning vil det også kunne frigive noget arbejdskraft til erhvervslivet, som virkelig mangler arbejdskraften lige nu,” siger Martin Kyed.

Martin Kyed påpeger, at det tidsbesparende element er vigtigt for landets virksomheder.

”Vi ved fra vores medlemmer, at deres medarbejdere bruger arbejdstid på at blive testet, hvilket trækker produktivitet ud af virksomhederne, fordi det tager tid at få en test. Tidsbesparelsen på næsten 2 millioner timer ved at konvertere til hjemmetest, vil altså gøre en stor forskel for vores medlemmer. Deres medarbejdere kan nemlig være længere tid på arbejdspladsen i stedet for at stå i lange testkøer. Det er både en fordel for den enkelte og for virksomhederne. Den økonomiske gevinst på 368 millioner på bare én måned er også stor, da en hjemmetest koster omkring 100 kr. mindre end en kviktest”, siger han.

Løsningen er ifølge SMVdanmark, at få indført hjemmetest hurtigst muligt, hvis sundhedsmyndighederne siger god for det.

”Vi har set eksperter påpege fordelene ved hjemmetest, og besparelsespotentialet på over en halv milliard kroner for bare én måned er rigtig stort. Vi håber derfor, at sundhedsmyndighederne vil komme med klare anbefalinger i forhold til brug af hjemmetest, så borgere og virksomheder kan håndtere smitterisici på en ansvarlig måde, uden det medfører unødige udgifter og tabt tid.” siger Martin Kyed.