Dette får konflikterne til at eskalere i fængslerne

28/10/2021 10:33

|

Christina Hansen

Foto: Shuterstock

Mest læste i dag

Mange konflikter mellem indsatte og ansatte kunne undgås, hvis der ikke var en sprogbarriere. Det viser en ny stor undersøgelse.

Ofte opstår der misforståelser og problemer, når fængselsbetjente og udlændinge taler sammen i Kriminalforsorgens institutioner, det skriver Fængselforbundet.

Fængselsforbundet har sammen med Institut for Menneskerettigheder undersøgt, hvordan dialogen foregår mellem ansatte og indsatte, der ikke taler dansk, engelsk, tysk eller andre sprog, som de ansatte taler.

Undersøgelsen er besvaret af 474 af Fængselsforbundets medlemmer og giver et bredt billede af de udfordringer, der er på området.

Gennem årene er andelen af udlændinge i danske fængsler øget støt. Nu har hver tredje ikke dansk statsborgerskab. Det giver en ekstra udfordring i et straffesystem, som er belastet i forvejen. Indsatte og ansatte har nemlig svært ved at kommunikere. Derfor spidser situationerne nogle gange til.

I spørgeundersøgelsen svarer 51 procent, at kontakten med indsatte mindst en gang om måneden ender i en konflikt, fordi sproget er i vejen. Herunder svarer 27 procent, at konflikterne opstår ugentligt eller dagligt.

I undersøgelsen kommenterer en fængselsbetjent problemet på denne måde: ”Alle kontakter til en indsat, som ikke forstår personalet eller omvendt, har potentiale til at udvikle sig til en konflikt. Og gør det ofte.”

En anden skriver: ”Samtale er nu engang den nemmeste tilgang til en god relation.”

Toiletbesøg, rygning og sanktioner
Kontakten mellem betjente drejer sig både om daglige gøremål – som for eksempel toiletbesøg, rygning og telefonopkald – og spørgsmål om sagsbehandling, beskæftigelse, transport og lægebesøg.

Særligt ved idømmelse af sanktioner er det vigtigt, at den indsatte forstår kommunikationen. I det tilfælde anvendes der nogle gange tolk, men dog langt fra altid. 28 procent svarer i undersøgelsen, at der aldrig anvendes tolk ved idømmelse af strafcelle eller lignende.

Hovedparterne af konflikterne kunne undgås
Forbundets medlemmer vurderer også, at hovedparten af konflikterne kunne undgås, hvis sproget ikke var en udfordring. Det svarer 58 procent i undersøgelsen. Mens 33 procent svarer måske.

En kollega kommenterer det på denne måde: ”Det er alt andet lige meget nemmere, når de indsatte forstår baggrunden for en anvisning, afvisning eller bare et nej.”

Medlemmerne peger også på løsninger, som kan lette kommunikationen. Langt de fleste har nem adgang til en stationær pc med Google Translate, men den kan man ikke tage med, når man går ind i en celle.

Et stort flertal svarer derfor, at håndholdte oversættelsesapparater kunne hjælpe kommunikationen.

Desuden foreslår mange sprogkurser.

”Giv os ordentlig sprogundervisning,” skriver en kollega. En lang række andre kommer med samme forslag.

Undervisning i kulturforståelse
Kriminalforsorgens HR-direktør, Mik Grüning, er opmærksom på, at der er sproglige udfordringer i forhold til kommunikationen med udenlandske indsatte. Han peger på, at nye medarbejdere på fængselsbetjent- og transportbetjentuddannelsen undervises i kulturforståelse.

”Det gør vi, fordi kulturforståelse kan styrke medarbejderens kommunikation med udenlandske indsatte, også når der er sproglige udfordringer,” siger han.

Der er ikke generelt sprogkurser for de ansatte, men som led i bestræbelserne for at spotte radikaliserede indsatte er der iværksat sprogundervisning i arabisk for udvalgte medarbejdere. Foreløbig har 140 været på dette kursus.

I forhold til ønsket om digitale oversættelsesværktøjer står hensynet til klient- og IT-sikkerhed i vejen. Mik Grüning oplyser dog, at Kriminalforsorgen løbende afdækker om oversættelsesværktøjer kan bruges for at forbedre hverdagskommunikationen.

Endelig henviser HR-direktøren til, at Kriminalforsorgen har udviklet billedbaserede informationsredskaber, som blev taget i brug i år.

”Redskabet er tænkt til at kunne lette hverdagskommunikationen med klienterne omkring dagligdagssituationer, såsom dagsprogrammet eller en visitation. På nuværende tidspunkt er redskaberne tilgængelig på 11 sprog, men de kan udvides løbende med nyoversættelser,” siger han.