Bedrageri i sag om tegnesprogstolkning

10/03/2022 21:05

|

Christina Hansen

Foto: Niclas Jessen

Mest læste i dag

Fire mænd blev i dag i Retten på Frederiksberg straffet med fængselsstraffe fra 1 år og 6 måneder til 4 år. De er dømt for at have bedraget flere kommuner for ca. 30 millioner kroner.

Efter mere end 20 retsmøder faldt der i dag dom i en omfattende sag mod fire mænd, der var tiltalt for i alt 532 forhold af bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

De fire, der er mellem 32 og 35 år, blev alle af Retten på Frederiksberg kendt skyldige og idømt fængselsstraffe på henholdsvis 1 år og 6 måneder, 2 år, 3 år og 6 måneder og 4 år for at have svindlet 10 kommuner til at udbetale tilskud for tegnsprogstolkning, der i mange tilfælde aldrig har fundet sted.

Et firma, der ansætter en døv, modtager et kommunalt tilskud til at dække udgifterne til en tegnsprogstolk, og de fire dømte oprettede derfor både forskellige selskaber, der ansatte døve og et selskab med tegnsprogstolke.

Herefter blev de 10 kommuner blandt andet faktureret for brug af den samme tolk i samme tidsrum, ligesom der blev faktureret for tolkninger, der aldrig havde fundet sted, for aflysninger og for opgaver uden reelt indhold. I alt op mod 30 millioner kroner.

Bevisførelsen viste blandt andet, at der ikke var reel drift i de virksomheder, hvor de døve blev ansat, og det eneste eller væsentligste indtægtsgrundlag i virksomhederne var indbetalinger fra kommunerne for tegnsprogstolkning.

»Det er store summer, som de forskellige kommuner er blevet svindlet for, og de fire dømte har groft udnyttet et ellers godt system. Anklagemyndigheden havde lagt op til en lidt længere straf, men jeg er tilfreds med, at retten med sin dom har slået fast, at det, som de tiltalte har lavet, er ulovligt. Det er bedrageri,« siger anklagerfuldmægtig Magnus Petersen fra Københavns Politi.

Efter rettens afgørelsen valgte 3 af de fire mænd at anke, den sidste udbad sig betænkningstid i forhold til eventuel anke.