47 biler beslaglagt

10/12/2021 13:37

|

Christina Hansen

Foto: Danske bilimpotører

Mest læste i dag

Københavns Vestegns Politi har beslaglagt et stort antal vanvidsbiler siden loven blev ændret.

Den 31. marts blev reglerne for, hvornår politiet kan beslaglægge biler i forbindelse med vanvidskørsel, skærpet. Siden den dato har Københavns Vestegns Politi beslaglagt 47 biler.

”Vanvidskørsel er noget, som vi har stor fokus på hos Københavns Vestegns Politi. I Færdselssektionen kører vi målrettede indsatser imod vanvidsbilister. At beslaglægge køretøjerne anvendt til vanvidsbilisme er et forholdsvist nyt værktøj, som vi gerne tager i brug, når sagen tilsiger det. Det er vores indtryk at de nye regler i den grad har vagt genlyd – men vi må konstatere at der fortsat er relativt mange vanvidsbilister på vejene. Derfor er det helt nødvendigt, at vi fortsætter indsatsen”, siger vicepolitiinspektør Lise Jensen.

Når politiet beslaglægger en bil, bliver sagen indbragt for retten, som så tager stilling til om bilen skal endeligt konfiskeres.

Alene inden for de sidste par uge er syv biler blevet konfiskeret af Retten i Glostrup.
I en af sagerne havde en 45-årig mand kørt bil med en promille på mindst 2,19 i Ballerup. At køre med en promille på over 2 kategoriseres som vanvidskørsel. Derfor blev mandens bil konfiskeret, han blev dømt 20 dages betinget fængsel, en bøde på 13.000 kr. og fik frakendt førerretten ubetinget i 3 år.

I en anden sag blev en 37-årig kvinde dømt for at have kørt spirituskørsel i Glostrup med en promille på 2,24. Udover at hendes bil blev konfiskeret, så blev hun idømt 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste i 40 timer, en bøde på 10.000 kr. og en ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år.

I en tredje sag blev der konfiskeret hele tre biler. Her havde en 28-årig mand kørt 147 km/t på en vejstrækning i Albertslund, hvor man max må køre 70 km/t. Samtidig blev manden dømt for spirituskørsel og var gentagende gange blevet stoppet af politiet uden sikkerhedssele. I forbindelse med alle sagerne havde han kørt bil, selv om han ikke have erhvervet kørekort. I forbindelse med sagerne har politiet flere gange beslaglagt den bil, som manden kørte i. Men hver gang har manden købt ny bil. Derfor var det tre biler, som retten skulle tage stilling til – og i alle tilfælde valgte retten at konfiskere. Samtidig blev manden idømt 30 dages betinget fængsel, en bøde på 21.500 kr. og frakendelse af førerretten i 1 år.

”I år har vi i anklagemyndigheden haft ganske mange sager i retten, hvor politiet har beslaglagt en bil og hvor køretøjet efterfølgende er blevet konfiskeret – og det er et arbejde som fortsætter”, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.

Når retten har foretaget endelig konfiskation, bliver bilerne solgt på auktion.